Novosti udruženja

14.02.2019.

  U Biltenu su date kratke informacije o tekućim aktivnostima u okviru UIRS i u okviru Instituta internih revizora.

VIŠE INFORMACIJA

13.02.2019.

O vodećim principima za efektivno upravljanje afilijacijom Vodeći principi za efektivno korporativno upravljanje ističu načela, usklađena sa najboljim međunarodnim standardima, […]

VIŠE INFORMACIJA

10.01.2019.

Poštovani članovi UIRS, Pozivam Vas da izvršite uplatu članarine za kalendarsku 2019. godinu i tako nastavite članstvo u Udruženju. Odluka […]

VIŠE INFORMACIJA

29.12.2018.

U Biltenu su date kratke informacije o tekućim aktivnostima u okviru UIRS i u okviru Instituta internih revizora.    

VIŠE INFORMACIJA

27.12.2018.

Obaveštavamo Vas da je udruženje za potrebe članstva prevelo Dopunsku smernicu, Globalni vodič za reviziju tehnologija (GTAG) MOPP – Vodič […]

VIŠE INFORMACIJA

17.12.2018.

Obaveštavamo Vas da je udruženje za potrebe članstva prevelo Dopunsku smernicu, Vodič za praksu „Revizorski izveštaji“- saopštavanje rezultata revizije uveravanja. […]

VIŠE INFORMACIJA

12.12.2018.

U Biltenu su date kratke informacije o tekućim aktivnostima u okviru UIRS i saradnji UIRS sa drugim institutima, a koje […]

VIŠE INFORMACIJA

01.09.2018.

U Biltenu su date kratke informacije o tekućim aktivnostima u okviru UIRS i saradnji UIRS sa drugim lokalnim i regionalnim […]

VIŠE INFORMACIJA

28.04.2018.

  www.procredit-holding.com www.procreditbank.rs e-mail :job@procreditbank.rs   Ukoliko ste zainteresovani za poziciju „“Experienced Internal Auditor“, sve informacije možete pročitati, ako otvorite […]

VIŠE INFORMACIJA

27.04.2018.

Udruženje internih revizora Srbije je za Vas pripremilo prevod IIA Vodiča za praksu „Upravljanje talentima“ u kome su date preporuke […]

VIŠE INFORMACIJA