Ko su članovi?

Članovi Udruženja su lica koja rade kao interni revizori, interni IT revizori, eksterni revizori, računovođe i druga lica koja se bave aktivnostima povezanim sa poslovima interne revizije, kao što su: interne kontrole, usklađenost, procena rizika, ocenjivanje kvaliteta, konsultantske aktivnosti iz oblasti interne revizije i aktivnosti povezane sa poslovima interne revizije, nastavnici na visokim školama i fakultetima koji predaju internu reviziju ili srodne predmete, studenti studijskih programa na visokim školama i fakultetima koji sadrže predmet interne revizije ili srodne predmete. Šest standardnih kategorija članova su:

 

  1. Članovi – lica koje obavljaju poslove internog revizora i srodne poslove kao što su: usklađenost, interne kontrole i procene rizika.
  2. Pridruženi članovi – druga lica koja se ne bave neposredno internom revizijom ali imaju interesa za njen razvoj, kao što su članovi Odbora za reviziju, eksterni revizori, izvršni direktori i druga lica nadležna za procese upravljanja rizikom i korporativno upravljanje i konsultanti – pružaoci usluga iz navedenih oblasti.
  3. Članovi nastavnici – lica koja su zaposlena kao nastavnici na visokim školama i fakultetima.
  4. Članovi studenti – studenti na smerovima za internu reviziju ili srodnim smerovima na visokim školama i fakultetima.
  5. Počasni članovi – oni članovi koji su svojim delovanjem značajno doprineli razvoju i unapređenju interne revizije u svojoj zemlji.
  6. Članovi penzioneri – lica koja više nisu u aktivnom radnom odnosu, a koja su se bavila poslovima interne revizije ili aktivnostima povezanim sa poslovima interne revizije i koja su i dalje zainteresovana za njen razvoj.

Sve kategorije članova imaju isto pravo glasa i pravo da budu birani u organe Udruženja.

NAČIN UČLANJIVANJA
Članstvo u Udruženju je dobrovoljno. Član Udruženja može biti svako domaće i strano fizičko lice, koje prihvata ciljeve, Statut Udruženja, Etički kodeks, i Opšta pravila za učlanjenje u Udruženje internih revizora Srbije.

Članstvo se stiče podnošenjem zahteva za prijem i uplatom godišnje članarine. Zahtev se podnosi popunjavanjem „on line“ prijave za članstvo koju možete naći na sajtu Udruženja.
Počasnim članom mogu postati ona lica koja su svojim delovanjem posebno doprinela razvoju Udruženja. Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na predlog Predsedništva.