21.05.2019.

ODRŽANA JE OSMA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA INTERNIH REVIZORA SRBIJE   Agenda 8. konferencije SRPSKI / ENGLISH   Osma Konferencija je održana […]

VIŠE INFORMACIJA

30.05.2018.

  Organizacioni odbor: Mira Vuković Jozefina Beke Trivunac Mirjana Bogićević   Programski odbor: Jadranka Korać Jelena Runić Marija Banović Olivera […]

VIŠE INFORMACIJA

05.06.2017.

  Organizacioni odbor: Mira Vuković Jozefina Beke Trivunac Mirjana Bogićević   Programski odbor: Jadranka Korać Jelena Runić Marija Banović Olivera […]

VIŠE INFORMACIJA

05.07.2016.

Organizacioni odbor: Mira Vuković Jozefina Beke Trivunac   Programski odbor: Mira Vuković Jadranka Korać Jelena Runić Marija Banović Jovanka Tomanović […]

VIŠE INFORMACIJA

05.07.2015.

    Organizacioni odbor: Mira Vuković Jozefina Beke Trivunac   Programski odbor: Mira Vuković Jozefina Beke Trivunac       […]

VIŠE INFORMACIJA

05.04.2014.

  Organizacioni odbor: Mira Vuković Jozefina Beke Trivunac     Programski odbor: Mira Vuković Jozefina Beke Trivunac     ODRŽANA […]

VIŠE INFORMACIJA

05.04.2013.

  Organizacioni odbor: Mira Vuković Mirjana Bogićević     Programski odbor: Mirjana Bogićević Mira Vuković       ODRŽANA JE […]

VIŠE INFORMACIJA

28.03.2012.

  Organizacioni odbor: Mira Vuković Mirjana Bogićević     Programski odbor: Mirjana Bogićević Mira Vuković           […]

VIŠE INFORMACIJA