Lica izabrana na funkcije

Predsedništvo

image

Predsednik

Jelena Runić, "CIA, CRMA"

Radno angažovanje:

Sava neživotno osiguranje a.d.o. - Rukovodilac interne revizije

image

Potpredsednik

dr Emil Živkov, Ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru

Radno angažovanje:

Transnafta a.d. Interni revizor

image

Potpredsednik

Marija Banović, "CIA", OIR-KOR

Radno angažovanje:

Dunav Dobrovoljni penzijski fond, Interni revizor

image

Prethodni predsednik

dr Jozefina Beke-Trivunac, "CIA"

Radno angažovanje:

BK Alfa univerzitet, Profesor

Nadzorni odbor

image

Nadzorni odbor - predsednik

Jadranka Korać, "CIA"

Radno angažovanje:

Narodna banka Srbije, Glavni interni revizor

image

Nadzorni odbor - član

Bojana Radovanović, Ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru,
External Quality Assessor IIA

Radno angažovanje:

Načelnik odeljenja za poslove interne revizije kod javnih preduzeća i društva kapitala osnovanih od strane grada Beograda, Služba za internu reviziju grada Beograda

image

Nadzorni odbor - član

Milkica Veselinović, "CRMA", OIR - KOR

Radno angažovanje:

Srpska banka a.d., Unutrašnji revizor banke

Odbor za nominovanje

image

Odbor za nominovanje - član

Olivera Radović, Ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru

Radno angažovanje:

A.D. "Elektromreža Srbije, Rukovodilac samostalnog sektora interne revizije

image

Odbor za nominovanje - član

Ivan Đunisijević, OIR - KOR

Radno angažovanje:

Bank of China Srbija a.d. Beograd, Direktor službe interne revizije

image

Odbor za nominovanje - član

Suzana Markagić, "CIA", OIR - KOR

Radno angažovanje:

HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. , Rukovodilac sektora interne revizije

Etički odbor

image

Etički odbor-predsednik

Jelena Babović, "CIA", OIR - KOR

Radno angažovanje:

Telenor banka a.d., Rukovodilac Službe interne revizije

image

Etički odbor - član

dr Nebojša Jeremić, OIR -KOR

Radno angažovanje:

Telekom Srbija a.d., Viši interni revizor za finansije i računovodstvo

image

Etički odbor - član

Predrag Zindović, "CIA"

Radno angažovanje:

Komercijalna banka a.d. Beograd, Senior revizor poslovnih procesa