Najava događaja

Ključne komponente uspešnosti funkcionisanja interne revizije u cilju uspostavljanja kvaliteta

OTKAZAN

Dom inženjera „Nikola Tesla“, Kneza Miloša 9, IV sprat, Beograd

KURS JE OTKAZAN- BIĆE DEFINISAN DRUGI DATUM

O ovom kursu

Kritični aspekt aktivnosti interne revizije je poverenje interesnih strana u rezultate njenog rada. U tom smislu, od internog revizora očekuje se profesionalni pristup i usaglašavanje sa profesionalnim standardima.

Učesnici ovog kursa steći će saznanja o raznovrsnim i aktuelnim pitanjima iz oblasti interne ocene kvaliteta razmatranjem ključnih komponenti koje utvrđuju uspešnu funkciju interne revizije. Sadržaj ovog kursa usklađen je sa smernicama Instituta internih revizora IIA.

Kurs je namenjen rukovodiocima interne revizije i internim revizorima, bilo da dolaze iz privrede, javnog ili finansijskog sektora.

Ciljevi kursa

Svrha ovog kursa je da vam pomogne da:

 1. Razumete elemente Programa obezbeđenja i unapređenja kvaliteta koji podrazumeva stalni odgovarajući nadzor i periodičnu ocenu revizorskog i savetodavnog posla koji izvršava aktivnost interne revizije.
 2. Prepoznate ključne komponente uspešnosti funkcionisanja interne revizije.

Sadržaj kursa

 • Zahtevi koje mora zadovoljiti program osiguranja i unapređenja kvaliteta, izveštavanje, interne ocene, eksterne ocene, izveštavanje o POUK-u i korišćenje izjave ’’Usaglašeno sa Međunarodnim standardima profesionalne prakse interne revizije’’.
 • Pet ključnih komponenti koje utvrđuju uspešnu funkciju interne revizije:
  1. Strategija
  2. Struktura
  3. Ljudi
  4. Proces
  5. Tehnologija.
 • Strateški pristup, merenje učinka i izveštavanje, procena rizika i godišnji plan, upravljanje interesnim stranama i komunikacija.
 • Operativna struktura, rukovođenje, upravljanje praksom, specijalisti.
 • Pravac karijere i profesionalni razvoj, obuka, upravljanje učincima, zapošljavanje,
 • Metodologija, planiranje angažmana, izvršenje angažmana, izveštavanje, naknadno praćenje
 • Kvalitet, revizorski softver, analiza podataka alati, upravljanje znanjem.

Podaci o kursu

Šifra kursa: NOP02

Trajanje kursa: 1 dan  (od 09 do 16 časova)

Broj CPE koje kurs donosi: 6

Nivo kursa: Napredni

Nivo znanja: Iskustvo u radu interne revizije

Predavači

Vesna Vulešević, OIR-JS
Vesna Vulešević ovlašćeni interni revizor, zaposlena je u JP ''Skijališta Srbije''. Član je Udruženja internih revizora Srbije od osnivanja. Poseduje sertifikat Ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru, sertifikat Eksperta eksterne ocene kvaliteta u skladu sa IIA standardima i diplomu Centra za bezbednosne studije iz oblasti ''Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije''. U periodu 2018-2019 godina, angažovana je na uspešno okončanom projektu Reforme lokalnih finansija (RELOF) organizovanog od strane Švajcarskog sekretarijata za ekonomske poslove (SECO). Ciljevi projekta su bili podrška lokalnim samoupravama u uspostavljanju adekvatnog sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i primeni principa dobrog upravljanja u upravljanju rizicima
mr Milena Milojević, OIR-JS, OIR-KOR
Magistar ekonomskih nauka, zamenik direktora Službe za internu reviziju grada Beograda u kojoj je deset godina. Prethodno bila angažovana kao asistent na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo. Kao prvi predstavnik Republike Srbije završila specijalistički trening "Performance Audit", Icisa, Noida India. Učesnik je dvogodišnjeg programa obuke za regionalnu izgradnju kapaciteta u javnom sektoru za trenere za internu reviziju IA TOT (Internal Audit Training of Trainers Program). Bavi se metodologijom rada i unapređenjem aktivnosti interne revizije u Službi za internu reviziju. Član Etičkog odbora i predsednik Sekcije za javni sektor UIRS. Predavač na brojnim konferencijama, skupovima, podijumskim diskusijama u zemlji i inostranstvu, iz oblasti interne revizije u javnom sektoru.
Svetlana Jamandilović, OIR-KOR, OR-SRRS, Ekspert eksterne ocene kvaliteta
Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Radno iskustvo od 31 godine staža stekla je na rukovodećim pozicijama u bankarstvu (državnoj /privatnoj banci). Rukovodila je poslovima direktora Službe interne revizije u banci i upravljala internom revizijom u Dobrovoljnom penzijskom fondu. Kratak period radila je u javnom sektoru kao rukovodilac Odeljenja interne revizije. Specijalizaciju iz oblasti kreditiranja stambene izgradnje obavila je u inostranstvu u Deutsch Bank.
U svojoj profesionalnoj karijeri održala je predvanja iz oblasti interne revizije na stručnim skupovima koje je organizovalo Udruženje internih revizora Srbije (UIRS), obuke zaposlenih u kompaniji u kojoj je i sama bila zaposlena, ali i brojne radionice u inostranim kompanijama, kako u zemlji, tako i u regionu.
Aktivan je čan UIRS od osnivanja Udruženja i Globalnog Instituta internih revizora. Član je sekcije za kvalitet, programskih i organizacionih odbora godišnjih konferencija koje organizuje UIRS. Poseduje sledeće sertifikate: Ovlašćeni interni revizor (Komora ovlašćenih revizora Srbije), Ovlašćeni računovođa (Savez računovođa i revizora Srbije) i Ekspert eksterne ocene kvaliteta interne revizije (IIA Crna Gora).

Kotizacija:

 • Članovi UIRS…….12.000,00 RSD
 • Ostali ……………….14.500,00 RSD
 • Učesnici iz inostranstva … 120 EUR

Prijave i uplate kotizacije:

Prijave se popunjavaju elektronski na sajtu www.uirs.rs  Prijava se nalazi na dnu strane gde je objavljena informacija o kursu. U napomeni prijave obavezno navesti šifru kursa ili neku drugu informaciju, ako vam je bitna.

Plaćanje se vrši na osnovu predračuna koji se dostavlja elektronskim putem. Po uplati UIRS  će elektronski  dostaviti račun za pravdanje. Osoba za kontakt:  Svetlana Jamandilovićtel. +381 64 658 71 22 ; +381 11  334 3531,

e-mejl: kancelarija@uirs.rs ili sekretar@uirs.rs

Krajnji rok za prijavu i uplatu je 1. april  2020.

 

3. april 2020.

Dom inženjera „Nikola Tesla“, Kneza Miloša 9, IV sprat, Beograd

PROGRAM

Petak, 3 april 2020.

08.30-09.00 Registracija učesnika-kafa dobodošlice
09.00-11.00 Početak rada-Prva sesija
11.00 – 11.30 Pauza-kafa
11.30-13.00 Druga Sesija
13.00-14.00 Pauza ručak
14.00-16.00 Treća sesija i kraj rada

Učesnici kursa, nosioci „CIA“ kao i ostali, ostvaruju pravo na 6 poena kontinuirane profesionalne edukacije (CPE). Potvrda o učešću na kursu biće poslate, elektronski, svim učesnicima.

Organizator zadržava pravo na manju izmenu programa u opravdanim slučajevima.

Prijava za događaj/Application form (NAPOMENA: Podaci za plaćanje se popunjavaju i u slučaju kada je događaj besplatan)

Da li ste član UIRS-a?
da / yesne / no

Da li ste član GLOBAL IIA? / Are you member of GLOBAL IIA?
da / yesne / no

Događaj - zajedničko druženje / Event of socializing
da/yesne/no

INFORMACIJE ZA PLAĆANJE

Obavezno pročitati i čekirati

INFORMACIJE ZA OSOBU 1

Da li je osoba član UIRS-a?
dane

Da li je osoba član GLOBAL IIA?
dane

Događaj - zajedničko druženje / Event of socializing
da/yesne/no

INFORMACIJE ZA OSOBU 2

Da li je osoba član UIRS-a?
dane

Da li je osoba član GLOBAL IIA?
dane

Događaj - zajedničko druženje / Event of socializing
da/yesne/no

INFORMACIJE ZA OSOBU 3

Da li je osoba član UIRS-a?
dane

Da li je osoba član GLOBAL IIA?
dane

Događaj - zajedničko druženje / Event of socializing
da/yesne/no

INFORMACIJE ZA OSOBU 4

Da li je osoba član UIRS-a?
dane

Da li je osoba član GLOBAL IIA?
dane

Događaj - zajedničko druženje / Event of socializing
da/yesne/no

INFORMACIJE ZA PLAĆANJE

Obavezno pročitati i čekirati

INFORMACIJE ZA OSOBU 1

Da li je osoba član UIRS-a?
dane

Da li je osoba član GLOBAL IIA?
dane

Događaj - zajedničko druženje / Event of socializing
da/yesne/no

INFORMACIJE ZA OSOBU 2

Da li je osoba član UIRS-a?
dane

Da li je osoba član GLOBAL IIA?
dane

Događaj - zajedničko druženje / Event of socializing
da/yesne/no

INFORMACIJE ZA OSOBU 3

Da li je osoba član UIRS-a?
dane

Da li je osoba član GLOBAL IIA?
dane

Događaj - zajedničko druženje / Event of socializing
da/yesne/no

INFORMACIJE ZA OSOBU 4

Da li je osoba član UIRS-a?
dane

Da li je osoba član GLOBAL IIA?
dane

Događaj - zajedničko druženje / Event of socializing
da/yesne/no

INFORMACIJE ZA OSOBU 5

Da li je osoba član UIRS-a?
dane

Da li je osoba član GLOBAL IIA?
dane

Događaj - zajedničko druženje / Event of socializing
da/yesne/no

INFORMACIJE ZA OSOBU 6

Da li je osoba član UIRS-a?
dane

Da li je osoba član GLOBAL IIA?
dane

Događaj - zajedničko druženje / Event of socializing
da/yesne/no

INFORMACIJE ZA OSOBU 7

Da li je osoba član UIRS-a?
dane

Da li je osoba član GLOBAL IIA?
dane

Događaj - zajedničko druženje / Event of socializing
da/yesne/no

INFORMACIJE ZA OSOBU 8

Da li je osoba član UIRS-a?
dane

Da li je osoba član GLOBAL IIA?
dane

Događaj - zajedničko druženje / Event of socializing
da/yesne/no

INFORMACIJE ZA OSOBU 9

Da li je osoba član UIRS-a?
dane

Da li je osoba član GLOBAL IIA?
dane

Događaj - zajedničko druženje / Event of socializing
da/yesne/no

INFORMACIJE ZA OSOBU 10

Da li je osoba član UIRS-a?
dane

Da li je osoba član GLOBAL IIA?
dane

Događaj - zajedničko druženje / Event of socializing
da/yesne/no

INFORMACIJE ZA PLAĆANJE

Obavezno pročitati i čekirati