Najava događaja

ONLINE MULTIKONGRES “SERBIAN VISIONS” 2021.

5. februar 2021. u 10 sati

 

“ONLINE” PANEL DISKUSIJA:

„Interna revizija u privredi”

Ovogodišnji “Serbian Visions” multikongres održava se ONLINE u periodu od 1-5 februara 2021. godine.Na ovom multikongresu svake godine, pa i ove, učestvuje i Udruženje internih revizora Srbije. Tim povodom Sekcija za privredu UIRS,  poziva članove UIRS da prisustvuju  ONLINE panel diskusiji: Interna revizija u privredi.

Vebinar će se održi u petak 05.02.2021. godine u terminu od 10-11.30 časova.  Maksimalni broj učesnika je 200.

Uvodničari su predstavnici UIRS.

 

Moderator: Marija Đorđević, OIR-KOR, Specijalista interne kontrole i revizije, zaposlena u kompaniji “Nelt”.

Teme:

  • Uloga i mesto interne revizije u Srbiji danas u sektoru privrede
  • Da li struka preko komore i udruženja treba da utiče na proveri da li u organizacijama interni revizor postoji i radi suštinski, ne samo formalno?
  • Mesto i uloga interne revizije u organizacijama (kome odgovara i kako je organizovana).
  • Sličnosti i razlike funkcije interne revizije u zavisnosti od tipa organizacije
  • Odnos interne revizije i drugih delova organizacije. Kako se organizacija upoznaje o ulozi interne revizije? Da li treba da se radi na marketingu interne revizije u organizaciji i kako?
  • Odnos interne revizije, risk mng, compliance, da li zbog ponovnog zagovaranja uštede troškova treba da odgovaraju istom menadžeru?
  • Vaše razmišljanje o promenama i kretanju interne revizije u narednom periodu?

Prijava za Multikongres SERBIAN VISIONS je besplatna.

Ukoliko želite da se prijavite molimo da popunite prijavu na dnu ove strane. Na osnovu vaše prijave biće vam poslat link za prijavu na vebinar.

Prisustvo na ovom vebinaru daje vam mogućnost da ostvarite 1 (jedan) CPE poen profesionalne edukacije pod određenim uslovima koji će biti objavljeni u toku održavanja vebinara.

Celokupan program “SERBIAN VISIONS” 2021 možete preuzeti u PDF dokumentu na dnu ove strane. Svi naši članovi mogu prisustvovati i drugim događajima ukoliko se prijave na odgovarajuće linkove koji su navedeni ispod svakog događaja, ali za te druge događaje nije moguće ostvariti CPE poene kontinuirane edukacije.

Svi koji su se prijavili za sekciju koju organizuje UIRS sa temom “Interna revizija u privredi“, dobiće na svje elektronske adrese link za prijavljivanje na događaj.

Napomena:
Vaše podatke prikupljamo kako bismo mogli da obradimo Vaš zahtev za učešće na događaju.Vaše podatke
obrađujemo na osnovu Uredbe o zaštiti podataka o ličnost EU član 6. stva 1. slovo b) i na osnovu Zakona o
zaštiti podataka o ličnosti član 12. stav 1. tačka 2).
Molimo Vas da imate u vidu da će događaj biti fotografisan i/ili sniman. Vašim učešćem dajete saglasnost da se Vaše slike snimci objave (u štampi, društvenim mrežama…)

Šta je SERBIAN VISIONS?

Projekat SERBIAN VISIONS predstavlja specifičan koncept okupljanja organizacija civilnog društva, udruženja, stručnih i drugih asocijacija, institucija i instituta i privrede. Cilj organizovanja jedinog multikongesa u Srbiji – Serbian Visions je jačanje uloge civilnog društva u zemlji i stvaranje povoljnijeg privrednog ambijenta kroz davanje doprinosa važnim razvojnim segmentima zemlje.

SERBIAN VISIONS je multikongres koji obuhvata širok spektar tema: ljudska prava, ekonomiju, obrazovanje, kulturu, zdravlje, zaštitu životne sredine, EU integracije, bezbednost, inovacije, kao i druge oblasti koje čine viziju za bolju budućnost Srbije.