Najava događaja

Vebinar – Kontinuitet poslovanja

dostupno na zahtev

ON-LINE

Dostupno na zahtev

Cilj treninga

Kroz prezentaciju metodologije i iskustva globalne kompanije ali i lokalnih kompanija, daje se uvid u temu kontinuiteta poslovanja kao i najbitniji aspekti na koje treba obratiti pažnju tokom planiranja i izvođenja revizije.

O treningu

Narušavanje kontinuiteta poslovanja je trenutno rizik broj 1 za kompanije širom sveta. Trening daje uvid u odgovore na sledeća pitanja: Šta je to kontinuitet poslovanja? Zašto je kontinuitet bitan za sve zaposlene i klijente kompanije (a ponekad i za globalnu populaciju)? Kako se obezbeđuje da kompanija može da nastavi poslovanje bez obzira na sve? Zašto je planiranje bitno, a testiranje ključno i kritično. Na koji način interni revizori treba da revidiraju kontinuitet poslovanja?


Podaci o treningu

Šifra kursa: 2111

Trajanje kursa: 2 dana  (od 09:30 do 11:30 časova)

Broj sati KPE koje kurs donosi: 4

Nivo znanja: Primena znanja

Termin: 09. i 10. decembar 2021. godine


Predavač i trener

Milica Ilić ima 18 godina radnog iskustva u centralnoj banci i finansijskim institucijama na poslovima upravljanja i nadzora, razvoja i upravljanja globalnim timovima, upravljanja rizicima i revizijom. Milica je trenutno globalni rukovodilac zaštite i kontinuiteta poslovanja za Allianz grupu.


KOTIZACIJA:

Članovi UIRS                        6.000,00 RSD

Ostali                                       8.000,00 RSD

Uplate iz inostranstva      70 EUR