Преузмите ЗБОРНИК радова “Улога интерне ревизије и контролинга у нефинансијском извештавању“

28.06.2017.

 

ЗБОРНИК РАДОВА „ Улога интерне ревизије и контролинга у нефинансијском извештавању“

У овом зборнику објављени су радови учесника округлог стола на тему „Улога интерне ревизије и контролинга у нефинансијском извештавању“, који је одржан 14.10.2016. године на Факултету техничких наука у Новом Саду, а у организацији Удружења интерних ревизора Србије и Факултета техничких наука у Новом Саду.

 

Радове за овај зборник написали су:

Проф. др Јозефина Беке Тривунац

Мр Иван Доламић,

Проф. др Веселин Перовић

Доц. др Ранко Бојанић

Проф. др Бранислав Неранџић

Доц. др Александра Тодоровић

Оливера Радовић, дипл. ек. Овлашћени интерни ревизор у јавном сектору

Др Емил Живков

Проф. др Косана Вићентијевић