Становишта ИИА – Промоција професије интерне ревизије кроз активност чланова УИРС

09.05.2020.

Преглед  становишта ИИА и њихов превод на српски језик

Поред Стандарда, чије је примена обавезна, чланови УИРС велику пажњу посвећују СТАНОВИШТИМА ИИА, и можемо да очекујемо да ће ускоро сва објављена становишта бити преведана. Нека од раније преведених становишта више нису важећа, и стога се не појављују у овом прегледу.

Становишта (мишљења, односно гледишта Института интерних ревизора – IIA) пружају помоћ широком кругу интересних страна, али су првенствено дизајнирана да обавесте и образују интересне стране интерне ревизије о питањима од значаја за ИИА и саму професију. Најважнија интересна страна интерне ревизије су одбор за ревизију и руководство организације.

Становишта се углавном баве питањима од значаја за корпоративно управљање (управљање организацијом), ризиком или контролом, и са разумевањем значаја разграничавања повезаних улога и одговорности интерне ревизије.

Оригиналне смернице доступне су на:

https://global.theiia.org/about/about-internal-auditing/Pages/Position-Papers.aspx. На овом сајту налазе се и преводи становишта на друге језике, од којих су за нас важни преводи на српски и хрватски језик. Становишта су доступна без накнаде свим заинтересованим странама.

Детаљније прочитајте у наредном ПДФ документу.