Udruženje ISACA Beograd planira da 24. i 25. novembra 2021. godine održi onlajn konferenciju. 

18.08.2021.

Dragi članovi UIRS-a,

U saradnji sa Udruženjem ISACA Beograd, pozivamo naše članove koji su zainteresovani da održe predavanje na online konferenciji Udruženja ISACA Beograd koja će se održati 24. i 25. novembra 2021. godine da se jave na imejl adresu office@isaca.rs ili isacabgserbia@gmail.com najkasnije do 25. avgusta 2021. godine.

Predložene teme predavanja su:

  • Organizacija tri linije odbrane
  • Prevare i IT
  • Upravljanje rizicima
  • Kontinuitet poslovanja
  • Klasifikacija podataka

Potencijalni predavači mogu da predlože i neku drugu temu koju smatraju da bi bila interesantna publici konferencije koju uglavnom čine stučnjaci u oblasti informacionih tehnologija, informacione bezbednosti i revizije informacionih sistema.

 Programski odbor Udruženja ISACA Beograd izabraće jednog predavača od ukupnog broja prijavljenih.

U imejlu je potrebno navesti:

  • ime i prezime
  • naziv radnog mesta
  • naziv kompanije
  • temu predavanja
  • kratak opis teme

S poštovanjem,

Predsedništvo UIRS-a