УИРС је објавио превод Водича за праксу- Управљање талентима

27.04.2018.

Удружење интерних ревизора Србије је за Вас припремило превод ИИА Водича за праксу „Управљање талентима“ у коме су дате препоруке које можете следити у процесу управљања талентима у интерној ревизији и то кроз детаљан опис следећих корака:

1. Процене потреба и очекивања интересних страна.
2. Развоја плана интерне ревизије како би се испуниле потребе и очекивања интересних страна, с обзиром на циљеве организације, стратегије и ризике.
3. Коришћење Глобалног оквира компетенција интерне ревизије (Оквир компетенција) како би се идентификовале неопходне компетенције за испуњење плана интерне ревизије.
4. Спровођење анализе неусклађености компетенција.
5. Развијање стратегије управљања талентима.
6. Периодичну поновну процену заједничких компетенција интерне ревизије и идентификовање кључних неусклађености.

 

 

Извршни руководиоци ревизије и руководиоци интерне ревизије треба да мотивишу чланове тима и развијају таленте на сталној основи, како би се одговорило на утврђене недостатке. Онлајн учење може обезбедити више флексибилности и ниже трошкове у односу на традиционалну обуку у учионици. Обука на послу је традиционални приступ у интерној ревизији и обезбеђује практично искуство појединцима различитих профила. Програми менторства, финансијске и нефинансијске награде и подстицаји допуњују се са тренинзима додатно мотивишући чланове тима.

Сврха овог водича јесте да помогне извршним руководиоцима ревизије и руководиоцима интерне ревизије да боље разумеју како запослити, развијати, мотивисати и задржати способне и стручне чланове тима.

Текст Водича превела: Јованка Томановић,ЦИА
Рецензија превода: Марија Бановић, ЦИА И Иван Ђинисијевић, ОИР-КОР
Лектор: Нина Савчић, дипломирани филолог српског језика и књижевности.

 

Припремила: Јованка Томановић, ЦИА