IIA Berza resursa za rizike

04.07.2017.

 

IIA pokreće Globalnu berzu resursa za rizike

 

Poštovane kolege,

 

Savremeno poslovno okruženje odlikuju ogromni pritisci za čvršćim, efektivnijim upravljanjem rizicima. Organizacije se strogo usmeravaju na nadgledanje rizika, za koje mnogi posmatrači veruju da su najznačajnija pitanja korportivnog upravljanja sa kojima se danas suočavaju odbori u globalnom okruženju. Pored toga, revizorski odbori sve više traže da se upravljanju rizicima pristupa na celovit način (holistički pristup), uz veći stepen umanjenja rizika, i da se ocenjivanje rizika vrši u svim oblastima poslovanja preduzeća.

 

Imajući to u vidu, zadovljstvo nam je da vas obavestimo da je IIA pokrenuo Berzu za razmenu rizika Risk Resource Exchange, kao celoviti resurs za profesionalce širom sveta. Na berzi se mogu naći smernice, publikacije, sertifikacije, blogovi, video materijali, izveštaji o istraživanjima, obaveštenja o mogućnostima za trening, informacije o događajima, kao i novosti usmerene na rizike.

 

Posetite berzu kako biste više naučili o trendovima rizika i preuzeli alatke i resurse dizajnirane da vam pomognu u primeni rešenja za upravljanje rizicima. Berza takođe pruža mogućnost nosiocima profesionalnog zvanja „Certification in Risk Management Assurance (CRMA)“ da ostanu u vezi sa novim temama o rizicima.

 

Označite internet stranicu IIA Berze za razmenu rizika (IIA Risk Resource Exchange webpage) i posećujte je što češće, kako biste pratili nove izveštaje i obaveštenja.