CRMA

23.03.2021.

Beta testiranje za poboljšani CRMA program – aplikacija dostupna 1. aprila   Pozdravljamo aktivne nosioce CIA sertifikata, da budu među […]

VIŠE INFORMACIJA

27.04.2020.

Sertifikacija putem interneta – krajem aprila / početkom maja 2020. godine Kako bi podržao kontinuirani profesionalni razvoj kandidata sa ciljem […]

VIŠE INFORMACIJA

14.06.2019.

Registraciona prijava bez plaćanja naknade tokom jula 2019. Tokom meseca jula, IIA će se odreći naknade za registraciju za program […]

VIŠE INFORMACIJA

19.07.2018.

Registraciona prijava bez plaćanja naknade tokom avgusta   Tokom meseca avgusta, IIA će se odreći naknade za registraciju za program […]

VIŠE INFORMACIJA

24.10.2017.

POTREBNA 2 CPE IZ OBLASTI ETIKE POČEV OD 2018.GODINE CPE etički zahtev za izveštavanje odobren za 2018 („CPE Ethics Reporting […]

VIŠE INFORMACIJA

29.09.2017.

COSO Enterprise Risk Management Framework     “COSO” Upravljanje rizikom za organizacije – integracija sa strategijom i performansom fokusira se […]

VIŠE INFORMACIJA

10.08.2017.

   Registracione prijave bez plaćanja naknade tokom avgusta                                          Institut internih revizora (IIA)omogućioje […]

VIŠE INFORMACIJA

10.08.2017.

  Institut internih revizora izdao je izmenjenu i dopunjenu verziju Priručnika za kandidate koji nameravaju da polažu ispite za sticanje […]

VIŠE INFORMACIJA

04.07.2017.

  IIA pokreće Globalnu berzu resursa za rizike   Poštovane kolege,   Savremeno poslovno okruženje odlikuju ogromni pritisci za čvršćim, […]

VIŠE INFORMACIJA