Објављен превод 4 нова Становишта Института интерних ревизора

03.03.2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обавештавамо Вас да су преведена на српски језик, четири Становишта Института интерних ревизора и то:

  • ЗАШТО ЈЕ УСКЛАЂЕНОСТ ВАЖНА

“Интерна ревизија треба да функционише на највишем нивоу етичких и професионалних компетенција да би осигурала пружање конзистентних и тачних уверавања.”

  • ПРЕВАРА И ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА

“Организације треба да имају развијене процедуре интерних контрола како би ограничиле ризик од преваре, а улога интерне ревизије је да оцени те контроле.”

  • УЛОГА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ У КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЉАЊУ

“Улога интерне ревизије у корпоративном управљању је од виталног значаја. Интерна ревизија пружа објективно уверавање и увид у ефикасност и ефективност управљања ризицима, интерних контрола и процеса корпоративног управљања.”

  • РАЗМАТРАЊА КАДРОВА/ЉУДСКИХ РЕСУРСА ЗА АКТИВНОСТ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

“Надзор и одговрност за активност интерне ревизије не може бити прибављена споља.”

 

ПРЕВОД НА СРПСКИ ЈЕЗИК:

Удружење интерних ревизора Србије објављује ове публикације у мартуу 2020. године по одобрењу ИИА из 2019. године.

Текст Становишта превела: члан УИРС,Тања Којадиновић, ОИР – КОР

Рецензија превода: члан УИРС, мр Милена Милојевић, ОИР – ЈС, ОИР – КОР и

члан УИРС, проф. др Јозефина Беке-Тривунац, ЦИА

Лектор: Нина  Савичић, дипломирани филолог српског језика и књижевности

Преведена становишта, можете погледати на овом сајту на страни Стандарди и смернице – Становишта- ИИА становишта.