Poziv na konferenciju

Poštovani interni revizori, prijatelji i pristalice interne revizije,

Raduje nas što zvanično predstavljamo 10. međunarodnu konfereneciju Udruženja internih revizora Srbije! Pozivamo vas da nam se pridružite na Fruškoj gori, u Hotelu Fruške terme 13. i 14. oktobra 2022.

Kovid-19 je uticao na naše živote u poslednje dve godine, a sada rat u Ukrajini donosi dodatnu neizvesnost. Interna revizija kao jak temelj unutrašnjeg upravljanja nije imuna na ove događaje, ali svojom misijom pomaže organizaciji da donosi bolje odluke u ovim okolnostima.

Možda je zbog toga tema ovogodišnje konferencije malo drugačija. Programski odbor UIRS-a je odlučio da ovogodišnja tema konferencije bude: „Izgradite poverenje, napravite razliku“.

Konferencije internih revizora uvode novajlije u ovu oblast, drže praktičare svesnim o aktuelnim dešavanjima, postavljaju podijum za deljenje novih i naprednih informacija i vodećih praksi u potrazi za izvrsnošću u internoj reviziji i pružaju neuporedive mogućnosti umrežavanja.

Učesnici imaju mogućnost da steknu saznanja o raznovrsnim i aktuelnim pitanjima iz oblasti interne revizije i sa njom povezanim temama. Sadržaj konferencije će biti širok, a sve to će predstaviti jedni od najboljih predavača iz inostranstva i Srbije.

Učesnici Konferencije ostvaruju pravo na 12 bodova kontinuirane profesionalne edukacije /CPE/ od kojih 2 boda iz etike. Potvrda o učešću na Konferenciji i ostvarenim bodovima biće poslata svim učesnicima elektronskim putem.

Teme i predavače kao i detaljnu agendu objavljivaćemo postepeno u narednom periodu.

Dođite i pridružite nam se 13. i 14. oktobra 2022. Radujemo se što ćemo vas upoznati.

Srdačan pozdrav,

Članovi Predsedništva UIRS-a

Predavači

Pane Iliev PhD

Head of Internal Audit-Tigo Finance,North Macedonia

Pane Iliev je doktor ekonomskih nauka, sa decenijskim iskustvom u Internoj reviziji, i to u finanisjkom sektoru. Trenutno je rukovodilac Interne revizije u firmi Tigo Finance iz Skoplja. Na našoj Konferenciji predstavlja IIA Severnu Makedoniju, gde je član Upravnog odbora.

Tema: Komunicirajte, ne ispitujte – veštine komunikacije koje interni reizori moraju imati

Sanja Ugrčić Pavlović

ACFE

Sanja je senior menadžer sa višegodišnjim konsultantskim i teničkim iskustvom. Pored konsultantskog rada u "Big Four" kompanijama, značajnu ekspertizu u radu sa privatnim i javnim sektorom stekla je radeći kao ključni član tima na USAID-ovom ekonomskom razvojnom projektu. Bila je odgovorna za rad na kreiranju i razvijanju regulatornog okvira i tržišnoj primeni digitalnih rešenja u Srbiji, uglavnom fokusiranih na finansijski sektor. Sanja je trenutno direktor za upravljanje rizikom i usklađivanje poslovanja u jednoj od najuspešnijih FinTech kripto kompanija u Srbiji. Sanja aktivno sarađuje sa javnim institucijama kao što su Narodna banka Srbije, Komisija za hartije od vrednosti i Ministarstvo finansija radeći na pionirskim procesima registracije i usklađivanja poslovanja sa novim kripto regulatornim okvirom. Sanja je član međunarodne Asocijacije sertifikovanih istražitelja prevara (ACFE), kao i član Udruženja sertifikovanih istražitelja prevara Srbije (ACFE Srbija).

Tema: Interna revizija i kripto industrija: neobavezna veza ili brak?

Olja Stojanović, dipl. pravnik

Konsultant, Ex Ante Consulting

Olja Stojanović, dipl. pravnik sa položenim pravosudnim ispitom. Sticalac je Licence ovlašćenog lica za sprečavanje pranja novca, izdate od strane Ministarstva finansija Republike Srbije.
Od 2003. godine bila je profesor pravne grupe predmeta u srednjoj Pravno- poslovnoj školi u Beogradu.
Karijeru u sektoru finansijskih institucija započela je 2005. godine i stekla bogato poslovno iskustvo radom u tri najveće multinacionalne osiguravajuće kompanije koje posluju u Srbiji, na pozicijama interni revizor, rukovodilac funkcije za kontrolu usklađenosti poslovanja i sprečavanje pranja novca, Data Protection Officer.
Glavni fokus i dosadašnje iskustvo u finansijskom sektoru – interna revizija, upravljanje compliance I operativnim rizicima, sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, međunarodne sankcije, zaštita podataka o ličnosti i bezbednost informacija.
U periodu od 2008. do 2010. godine bila je članica Komisije za dobrovoljno zdravstveno osiguranje pri Udruženju osiguravača Republike Srbije, a od 2010. do 2014. godine članica Nadzornog odbora privatne medicinske ustanove.
Osnivač je konsultantske agencije - Ex Ante Consulting koja je započela sa radom početkom 2022. godine. Više o poslovanju i uslugama koje pruža Ex Ante Consulting - www.exanteconsulting.rs

Tema: Položaj kompanija u Srbiji u svetlu obaveznosti primene međunarodnih sankcija

Prof. Jovan Babić

Filozofski fakultet u Beogradu

Jovan Babić je profesor etike na Filozofskom fakultetu u Beogradu (u penziji) i gostujući profesor filozofije na Portland State University, SAD. Organizator serije konferencija ILECS (International Law and Ethics Conference Series – 1997-2016). Bio gostujući profesor na University of Arizona i na Beijing Foreign Studies University. Urednik edicije „Primenjena etika“ u izdavačkoj kući Službeni glasnik. Od 2006 do 2019 bio predsednik Matičnog naučnog odbora za društvene nauke Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj. Član upravnog odbora Fonda za nauku Republike Srbije. Član borda direktora Evropskog udruženja za vojnu etiku (EuroISME) i redakcije njihove izdavačke edicije “International Studies on Military Ethics” (Brill Nijhoff). Član Etičkog odbora Državnog veća tužilaca Srbije. Zamenik predsednika Radne grupe za izradu smernica za razvoj i etičku primenu veštačke inteligencije u Republici Srbiji. Član UO Instituta za evropske studije. Dobitnik nagrade „Nikola Milošević“ za 2018 godinu. Autor četiri knjige (Kant i Scheler, Moral i naše vreme,Uvod u poslovnu etiku, Ogledi o odbrani), i brojnih članaka i studija u domaćim i stranim časopisima i zbornicima.

Tema: Fenomelogija korupcije, poslovna etika i kontrola poslovanja

Prof. Dejan Erić,

Bankarska akademija u Beogradu

Profesionalnu karijeru započeo odmah nakon diplomiranja u građevinskoj kompaniji Energoprojekt gde je radio u periodu od 1987. do 1989. godine. Nakon toga prelazi na Ekonomski fakultet u Beogradu gde radi od januara 1989. do 1. oktobra 2005. godine. U periodu 1989 – 1992. radi kao asistent pripravnik, od 1992. do 1995. godine kao asistent na predmetu Planiranje i razvojna politika preduzeća. Od 1996. do 2001. godine radi kao docent na istom predmetu a od 2001. godine kao vanredni profesor. Izvodio je nastavu na osnovnim akademskih studijama na predmetima Strategijski menadžment i Finansijska tržišta (kreirao prvi program tog predmeta). Na magistarskim studijama je izvodio nastavu iz predmeta Teorije organizacije i menadžmenta, Finansijski menadžment u agrobiznisu i Finansijska tržišta.
Od 1. oktobra 2005. godine radi na BBA, gde je izabran u zvanje redovnog profesora 2006. godine. U periodu od 2006. do 2015. godine obavljao je dužnost direktora Instituta ekonomskih nauka, jednog od osnivača BBA. Na BBA obavljao funkciju prodekana u periodu 2005-2006. i dekana od 2017. godine. Izvodio nastavu i ispite na više fakulteta u zemlji : Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu, Elektrotehničkom fakultetu, Pravnom fakultetu, Fakultetu za menadžment BK, EDUCONS univerzitetu i u inostranstvu: Ekonomskom fakultetu Tehničkog univerziteta u Košicama, Univerzitetu u Nici, Fakultetu za menadžment Univerziteta u Torinu, Ekonomskom fakultetu u Podgorici, Ekonomskom fakultetu u Banja Luci,
Montenegro Business School i drugi. Obavljao veći broj funkcija – član Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, član upravnih odbora Atlas (Pireus) banke, Jubmes banke, Komercijalne banke, član Nadzornog odbora Uniqua neživotnog osiguranja, kao i više drugih privrednih organizacija.

Tema: Uloga internih revizora u prepoznavanju simptoma i uzroka krize i ozdravljenju organizacija

Sanja Kekić

Women4Cyber Srbija

Sanja Kekić EMBA CRISC CDPSE je stekla iskustvo radeći za Deloitte, nekoliko banaka i najvecćeg mobilnog operatera u Srbiji. U svojoj karijeri dugoj 24. godine, Sanja je vodila i realizovala različite kompleksne IT projekte i projekte poslovnih procesa vezanih za GRC, uključujući (ili sa fokusom na) sajber bezbednost u Srbiji i regionu. Ona je profesionalac fokusiran na rizike, kontrole, reviziju i bezbednost sa završenim prirodno-matematičkim fakultetom i Executive MBA školom. Poseduje sertifikate za rizike i kontrole informacionog sistema, Privatnost podataka, COBIT 5 i Internu reviziju u javnom i privatnom sektoru. Ona je jedna od najuticajnijih žena u Evropi u sajber bezbednosti, 2019 (SC UK Media) i našla se u knjizi “Europe’s Top Cyber Women”. Sanja je bivša predsednica i jedna od osnivača Udruženja ISACA Beograd i predsednica je Women4Cyber Srbija.

Tema: “Digitalno poverenje” – rizici sa kojima se suočavamo

Zoran Zlokolica

Direktor Odeljenja za informacionu bezbednost (CISO), NLB Komercijalna banka

Zoran Zlokolica je profesionalac informacione bezbednosti sa izuzetnim poznavanjem IKT i dokazanim iskustvom u reviziji informacionih sistema (IT reviziji). Preko 20 godina bavi se IKT-om, od čega 15 godina u bankarskom sektoru.
Trenutno radi u NLB Komercijalnoj banci na poziciji Direktor Odeljenja za informacionu bezbednost (CISO). Pored toga, od marta 2019. volontira u ISACA Belgrade Chapter-u kao direktor za sertifikaciju i član Upravnog odbora.

Tema: Upravljanje digitalnim korisničkim identitetom i pravima pristupa sa fokusom na reviziju ovih procesa

Ivan Dačković

Zamenik Direktora Direkcije unutrašnje revizije OTP Banke Srbija

Ivan Dačković iza sebe ima 20 godina karijere u međunarodnim bankarskim grupacijama koje posluju u Srbiji (Hypo Alpe Adria, Societe Generale Banka, OTP Banka Srbija), na najvišim upravljačkim pozicijama u okviru funkcija finansija i unutrašnje revizije.
Ističe se u implementaciji inovativnih rešenja u okvirima rada unutrašnje revizije, primenom Data Analytics i Lean Six Sigma Metodologije, a u cilju boljeg prepoznavanje rizika sa jedne i unapređenje efikasnosti poslovnih procesa sa druge strane.
Poseduje prestižno zvanje Instituta internih revizora IIA (Certified Internal Auditor ® (CIA®)). Trenutno je na profesionalnoj poziciji „Zamenik Direktora Direkcije unutrašnje revizije i Direktor odeljenja za revizije procesa u Centrali“ u OTP Banci Srbija, kao jednoj od vodećih banaka u Srbiji.

Tema: "Data analytics" u unutrašnjoj reviziji - mit ili stvarnost

Filip Milovanović

Filip Milovanović zaposlen je na pozicijima Rukovodioca interne revizije u SMATSA od 2019. g. i savetnika interne revizije u VIP sistemu. U oblasti interne revizije radi šest godina. Ovlašćeni interni revizor u Komori ovlašćenih revizora. Član je Saveza ekonomista Srbije i Društva ekonomista Beograda. Doktor ekonomskih nauka na temu Konceptualne razlike između konvecionalnog i islamskog računovodstva. Najveći broj radova je objavljivao u Žurnalu Islamskog finansijskog računovodstva (JOIFA). Učestvovao na seminarima Iranske asocijacije računovođa i 1401. Međunarodnoj računovodstvenoj konferenciji u Ravalpindiju. Oblasti interesovanja islamske finansije, islamsko računovodstvo, islamska revizija, koncepti šerijatskog računovodstva i računovodstveno evidentiranje sukuka.

Tema: Islamska interna revizija

Marina Paunović

Psihoterapeut

Experienced Supervisor with a demonstrated history of working in the mental health care industry. Skilled in Supervisory Skills, Psychotherapy, Mental Health, Self-esteem, and Personal Development. Strong professional with a Specijalista socijalne rehabilitacije , Psihoterapeut i Supervizor focused in psihoterapija from FPN Beograd, Diploma in sistemic psychotherapy with families,couples and individuals,London.

Tema: Izgradite poverenje, napravite razliku

Maja Milosavljević, CIA, CRMA, CCSA, CFE

Head of Process Governance & Internal Control System, OMV Beč

Maja Milosavljevic je iskusan interni revizor sa 13 godina profesionalnog iskustva. Maja je dimplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je završila i svoje master studije. Maja je nosilac nekoliko profesionalnih sertifikata (CIA, CRMA, CCSA, CFE). Bila je izabrana kao jedan od ‘Emerging Leaders’ u 2015. godini od strane ‘Internal Auditor Magazine’ koji izdaje globalno Udruženje Internih revizora. Maja je stekla svoje profesionalno iskustvo u kompaniji Deloitte Srbija, Narodnoj banci Srbije, kao i u komercijalnim bankama u Srbiji i Austriji. Trenutno, Maja je ‘Head of Process Governance & Internal Control System‘ u kompaniji OMV u Beču.

Tema: Social Media Risks

Slavica Vukelić,

IIA BiH

Slavica Vukelić, dipl.ecc, sa više od 33 godine iskustva u struci, od čega 22 godine u bankarstvu. Bila na poziciji direktora odjeljenja IR 17 godina, aktivni član IIA BiH, CIA od 2006. godine, Ekspert eksterne ocjene kvaliteta IR od 2015.godine.

Tema: Eksterna i interna procena kvaliteta IR - značaj i potreba

Marko Milojević, Univerzitet Singidunum

Associate professor at the Singidunum University

Is an associate professor at the Singidunum University, Department of Accounting and Auditing. He teaches at the undergraduate level courses Managerial Accounting, Business Finance and Accounting information systems. So far, co-author of the university book Business Finance and Accounting Information Systems. Author of more than fifty articles from the fields of accounting, auditing and forensic. His Professional interests are in the fields of Forensic Accounting, Auditing, Financial Statement Analysis, Econometric. He has a degree on completion of the basic course SAP. Furthermore, he is engaged as a consultant in the small and medium-sized enterprises. He was a lecturer on a project financed by the World Bank and the Swiss Confederation related to the application of International Financial Reporting Standards in RS (računaj na podršku). Currently, he participates in the international project “Experience-sharing of Visegrad countries to tax avoidance activity” (No.22010083), financed by International Visegrad Fund.

Tema: (Potencijalne) Manipulacije u finansijskim izveštajima srpskih kompanija u vreme COVID[-19

Verra Marmalidou

ECIIA, IIA Greece

Verra Marmalidou is Board member and Treasurer of the ECIIA (European Confederation of Institutes of Internal Auditing) and the Board Chair of the Institute of Internal Auditors (IIA) Greece.
She had been working at National Bank of Greece Group as Head of Audit until 1.4.2021, when she was assigned new responsibilities as Head of Risk Compliance and Monitoring. She was also the project manager for the GRC platform implementation used by the three lines in the bank.
In the past she worked at National Securities, initially as Derivatives expert and then as head of the Private Banking Sector for retail and pension funds.
She is Certified Internal Auditor (CIA) and she holds CRMA (Certification in Risk Management Assurance), Accreditation in Internal Quality Assessment/Validation by the IIA and the COSO
Internal Control Integrated framework Certificate.

Tema: The 3 lines: How does it work in practice in the European context
(izlaganje je na engleskom jeziku, bez simultanog prevoda)

Toma Vukić CIA, CRMA

Mozzart d.o.o.

Toma Vukić je zaposlen u kompaniji Mozzart d.o.o. na poziciji Menadžera za sertifikaciju i licenciranje proizvoda. Nadležan je za aktivnosti iz delokruga licenci i sertifikata na nivou cele Grupe, koja uključuje tržišta: EU, Balkana, Afrike i Latinske Amerike (11 tržišta na 3 kontinenta).

Tokom svoje dosadašnje 16-godišnje karijere radio je u multi-nacionalnim (La Fantana, Alpha Bank, Telenor, Coca-Cola HBC) i domaćoj kompaniji (Mozzart) koje pripadaju industrijama: FMCG-a, Banking-a, Telekomunikacija i Igara na sreću i sportskog klađenja.
Pre trenutne pozicije, obavljao je poslove iz oblasti: bankarstva, prodaje, supervizije I planiranja korisničkih cenatara (200+ agenata), interne revizije i accountinga.

Važni projekti na kojima je imao vodeću ulogu ili učestvovao, su: Revizije filijala i centralnih jedinica ; Implementacija IFRS16 standarda ; Optimizacija procesa sa Shared Services-om ; OCR. robot implementacija ; Uvođenje, nadzorne provere i resertifikacije prema standardu ISO 9001:2015 ; Unapređenje procesa fizičko-tehničke zaštite za kompanije sa licencom za samozaštitu ; Sertifikacije softversko-tehničkih rešenja prema jurisdikcijama zamalja: EU, Balkana i Latinske amerike ; SPOC za compliance audit akreditovanih revizorskih kuća.

Zvanje diplomiranog Biologa je stekao na Biloškom fakultetu BU-a, od 2015-e je član Udruženja internih revizora i nosilac je CIA i CRMA sertifikata.
Oženjen suprugom Milenom i ponosni otac Livie i Martina.

Tema: Upravljanje rizicima u funkciji ostvarivanja kompanijskih ciljeva

Dr Ivana Marinović Matović

JKP „Parking Servis“ – Niš

Ivana Marinović Matović je doktor ekonomskih nauka, sa višegodišnjim profesionalnim iskustvom u finansijskom i javnom sektoru. Sertifikovani je trener za razvoj kapaciteta MMSP u oblastima: poslovna administracija, finansije i upravljanje projektima, korporativno upravljanje, kreditni i operativni rizik, interni razvoj i
inovacije. Akreditovani je realizator – predavač Nacionalne akademije za javnu upravu, u oblasti „Lokalni razvoj i investicije u lokalnoj samoupravi“. Trenutno je zaposlena u JKP „Parking Servis“ Niš, na poziciji internog revizora. Autor je većeg broja naučnih radova, objavljenih u časopisima i prezentiranih na naučnim konferencijama. Poseduje brojne internacionalne sertifikate, među kojima su: „System Oriented Management“ (Malik Management Zentrum St.Gallen AG), „Leasing Academy“ (Frankfurt School of Finance & Management), „Teaching in English as a Medium of Instruction“ (Tempus Foundation, supported by U.S. Embassy in Serbia).

Tema: Unapređenje kvaliteta procesa revizije primenom analitičkih postupaka i modela

Vladimir Simić

Bureau Veritas

Vladimir Simić je iskusan IRCA tutor i vodeći proveravač za QMS, EMS, OH&S i EnMS menadžment sisteme sa preko 20 godina profesionalnog iskustva. Svoje profesionalno iskustvo je stekao u međunardosno priznatim sertifkacionim telima, među kojima je i Bureau Veritas.
Pored toga, Vladimir je član Stručno saveta Fondacije kulture kvaliteta i izvrsnosti (FQCE), član revizorskog tima za Nacionalnu nagradu za poslovnu izvrsnost Srbije „Oskar kvaliteta“ od 2007 godine i učesnik razvojnog projekta IRDQ (Institut de Recherche et de Developpemement de la Qualite, Besancon, France) u Srbiji i Crnoj Gori koji je sproveden 2004. godine.

Tema: Interne provere sistema menadžmenta u funkciji održivog razvoja

Dragana Krunić

Agencija za sprečavanje korupcije

Dragana Krunić, rođena u Beogradu. Završila srednju Pravno-birotehničku školu „9 maj“ u Beogradu. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Beogradu. Radila u Četvrtom opštinskom sudu u Beogradu kao pripravnik, zatim sudijski pomoćnik od 1995 do 2006. godine, a nakon toga u Okružnom sudu u Beogradu do 2009. godine.
Od osnivanja Agencije za sprečavanje korupcije 2010. godine, radi na poziciji Šefa Odseka za planove integriteta, gde se bavi uspostavljanjem i uvođenjem plana integriteta u javni sektor Republike Srbije. Radi na kreiranju i razvijanju metodologije za procenu rizika od korupcije i posebnog softvera za procenu rizika od korupcije. Akreditovani je predavač u Nacionalnoj akademiji za javnu upravu na temu izrade i sprovođenja plana integriteta (procena rizika od korupcije). Član je mreže za Etiku i integritet od 2010-2019 godine u okviru Regionalne škole za javnu administraciju (ReSPA). Radila je kao ekspert na više projekata u regionu.
Na Forumu javnih službi Ujedinjenih nacija 2018. godine, u konkurenciji između 437 projekata iz 79 zemalja sveta, metodologija i način izrade plan integriteta kao mehanizama za procenu rizika od korupcije koju je razvila Agencija za sprečavanje korupcije, ušla je u finale izbora za nagradu Ujedinjenih nacija za inovacije i izvrsnost u javnim službama u cilju ostvarivanja ciljeva održivog razvoja.

Tema: Uloga i značaj internog revizora u sprečavanju rizika od korupcije i jačanju etičke kulture

Zoran Živojinović

Ministastvo finansija - Centralna jedinica za harmonizaciju

Zoran Živojinović, dipl. ing elektrotehnike, više od 25 godina radi u Ministarstvu finasija Republike Srbije na različitim pozicijama. Od 2004. godine radi na poslovima vezanim za razvoj interne revizije u javnom sektoru Republike Srbije. Član je tima za pregovaračko poglavlje 32 - ,,Finansijski nadzor“ u procesu pritupanja EU i Predsednik komisije za sprovođenje ispita za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru. Učestvovao je u pripremi propisa, priručnika i metodoloških smernica u oblasti interne revizije u javnom sektoru.

Tema: Saradnja komisija za reviziju sa interim revizorima

Marina Gavrilović

Auditing doo

Ekonomsku školu završila u Kuršumliji.
Ekonomski fakultet završila u Nišu.
Magistarske studije završila na Ekonomskom fakultetu u Nišu, na temu „Mesto i uloga finansijske analize u reviziji računovodstvenih izveštaja“.
Zvanje revizora dobila 1999. godine.
Zvanje ovlašćenog revizora dobila 2002. godine.
Doktorske studije završila na ekonomskom fakultetu u Subotici 2011. godine na temu "Integrisanje interne revizije u proces upravljanja rizicima".

U periodu od 1977 do 1979. godine na poslovima glavnog knjigovođe u Pkb Beograd OUR Trebič u Sokobanji, od 1979. godine do 1984. godine na poslovima računovodstva u Preduzeću Beogradski vodovod i kanalizacija, OUR Vračar u Vrnjačkoj Banji, od 1984. godine do 1993. godine na operativnim poslovima računovodstva, finansija i analaize u preduzeću Energotehnik, a od 1993. godine do 1999. godine na poslovima rukovodioca računovodstva i finansijskog direktora u istom preduzeću, 1999. godine dobila je zvanje revizora putem polaganja 8 stručnih ispita i od tada zaključno sa 2002. godinom obavlja poslove revizora u eksternoj reviziji. 2002. godine dobila je zvanje ovlašćenog revizora putem polaganja stručnih ispita i od 2003. godine do danas radi na poslovima ovlašćenog eksternog revizora u preduzeću Auditing doo, Vrnjačka Banja, čiji je osnivač i direktor.

Poseduje Sertifikat kod Komore ovlašćenih revizora - Ovlašćeni interni revizor

Poseduje Licencu za obavljanje poslova eksterne revizije koja je izdata od strane Ministarstva finansija
Član je komisije za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor kod Komore ovlašćenih revizora

Autor je knjige: Interna revizija i upravljanje rizicima, Konfideks, Beograd

Autor je više radova koji su objavqeni u stručnim i naučnim časopisima u zemji i inostranstvu i učestvovala u više navrada na stručnim i načunim skupovima u zemqi i inostranstvu kao predavač-

Tema: Uloga, obaveze i odgovornosti odbora za reviziju u korporativnom upravljanju rizicima

Mag. Primož Marinšek, CIA, CISA

Chairman of the Supervisory Board, IIA Slovenia, Banka Slovenije

Primož Marinšek has almost 20 years of experience in IT, banking and internal audit field. He is the current Chairman of the Supervisory Board of IIA Slovenia and has been working as the Chief Audit Executive at the Central Bank of Slovenia since 2017. Previously he was the head of SWIFT Support Section in Banking Operations. He also has several years of experience in the IT field (as project manager and consultant) and at the Euroepan Central Bank (supporting/consulting the Vice Governors' IT Steering Committee).
He is Certified Internal Auditor (CIA) and holds the ISACA Certified Information Systems Auditor Certificate.

Tema: Building the trust – the case of Banka Slovenije's Internal Audit
(izlaganje je na engleskom jeziku, bez simultanog prevoda)

Silvana Šalov

IIA Hrvatska

Rođena sam 1966. u Trogiru gdje završavam srednju naobrazbu, nakon čega selim u Zagreb. U Zagrebu završavam ekonomski fakultet i zapošljavam se kao voditeljica financijsko-računovodstvene službe javne ustanove. Kontinuirano se obrazujem, stječem zvanje ovlaštenog internog revizora za javni sektor i zapošljavam se kao interni revizor u ministarstvu a potom i kao voditelj neovisne jedinice za internu reviziju. Na Pravnom fakultetu u Zagrebu nakon završenog poslijediplomskog studija stječem zvanje sveučilišni specijalist fiskalne politike. Radim u Ministarstvu financija kao koordinator sustava unutarnjih kontrola i kao član projektnog tima Projekta Jačanje sustava fiskalne odgovornosti i sustava unutarnjih kontrola, želim aktivno pridonijeti razvoju kompleksnog sustava unutarnjih kontrola javnoga sektora RH.

Tema: Način obavljanja zajedničkih revizija
u koordinaciji Središnje harmonizacijske jedinice

Dr. Duško Pejović

DRI

Dr Duško Pejović rođen je 1960. godine u Čajniču u Bosni i Hercegovini, gde je završio osnovnu školu i Gimnaziju. U Sarajevu je završio Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, odsek poslovne ekonomije, finansijski smer. Na Ekonomskom fakultetu Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu završio je postdiplomske studije i 2004. godine odbranio magistarski rad na temu: „Uloga interne kontrole i interne revizije u procesu menadžment odlučivanja“. Na Fakultetu poslovne ekonomije u Bijeljini Univerziteta u Istočnom Sarajevu odbranio je 2010. godine doktorsku disertaciju pod nazivom: „Planiranje i dokumentovanje finansijske revizije javnog sektora“ i stekao zvanje doktora ekonomskih nauka.

Ima više od 30 godina radnog staža od čega u računovodstvu i finansijama državnih preduzeća preko devet godina, kao direktor državnih preduzeća osam godina, u reviziji javnog sektora Republike Srpske blizu osam godina. U Državnoj revizorskoj instituciji Republike Srbije zapošljava se krajem 2010. godine kao ovlašćeni državni revizor. Funkciju vrhovnog državnog revizora i rukovodioca Sektora za reviziju budžeta lokalnih vlasti obavljao je od 2012. do 2018. godine. Dana 25. aprila 2018. godine, izabran je na funkciju predsednika Saveta Državne revizorske institucije od strane Narodne skupštine Republike Srbije i ujedno obavlja nadležnosti generalnog državnog revizora i rukovodioca Institucije.

Do sada je objavio preko 35 stručnih radova i aktivni je predavač iz oblasti računovodstva, finansija i revizije za korisnike budžetskih sredstava. Autor je Priručnika za reviziju javnog sektora. Predsednik je Komisije za polaganje ispita za sticanje revizorskih zvanja državni revizor i ovlašćeni državni revizor.

Do sada je stekao sledeće sertifikate: ovlašćeni računovođa, revizor, ovlašćeni revizor, ovlašćeni procenjivač, ovlašćeni interni revizor i stalni sudski veštak finansijske struke; kao i državni revizor i ovlašćeni državni revizor. Učestvovao je na brojnim međunarodnim skupovima posvećenim reviziji. Kada je reč o projektima, učestvovao je u sedmogodišnjem projektu jačanja kapaciteta koji je sprovodila Kancelarija za državnu reviziju Švedske sa vrhovnom revizorskom institucijom Bosne i Hercegovine, kao i dvogodišnjem tvining projektu „Jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije“ koji je Državna revizorska institucija Republike Srbije realizovala u saradnji sa Revizorskim sudom Holandije i Kancelarijom generalnog revizora Velike Britanije. Takođe, učestvovao je u tvining lajt projektu ''Kontrola kvaliteta revizija u Državnoj revizorskoj instituciji'' sprovedenom sa VRI Letonske Republike.

Oženjen je i ima dvoje dece.

Tema: Savremena revizija i značaj jačanja poverenja

Kotizacija za učešće

Kotizacija podrazumeva učešće na konferenciji, osveženje za vreme pauza, ručak oba dana,  izlet - poseta vinariji i svečanu večeru prvog dana.


ZA UČESNIKE IZ SRBIJE

Uplate do

13.10.2022.

Cena za UIRS članove
26,000

Cena za ostale
30,000

Cena za UIRS članove

Cena za ostale

Cena za UIRS članove

Cena za ostale

ZA UČESNIKE IZ INOSTRANSTVA

Uplate do

13.10.2022.

Cena za IIA članove
250EUR

Cena za ostale
280EUR

Cena za IIA članove

Cena za ostale

Za članove iz Srbije:

Cena za UIRS članove 26.000 dinara

Za Organizacije koje prijavljuju više od dva člana, iznos kotizacije za trećeg i svakog sledećeg člana je po 24.000 dinara po osobi

Za učesnike koji nisu članovi druženja internih revizora 30.000 dinara

Za učesnike iz inostranstva:

Za članove IIA-a iz inostranstva 250 eura po osobi uključujući i poreze

Cena za ostale 280 eura po osobi

 

Prijave i uplate kotizacije:

Molimo Vas da prilikom popunjavanja prijave navedete obavezno vaš broj GAN-a koji se vodi kod Global IIA (ukoliko imate isti).

Prijave su se primale do 07.10.2022. Uplate je potrebno da izvršite najkasnije do 13.10.2022.

Hotel Fruške terme

Učesnici Konferencije mogu rezervisti smeštaj u hotelu Fruške terme, https://frusketerme.com/  direktnim kontaktom na imejl adresu rezervacije@frusketerme.com  (u nazivu imejla napisati Udruženje internih revizora Srbije) ili telefonskim putem na broj: +381 22 21 55 240.

Programski odbor

  • Jadranka Korać, CIA, predsednik
  • Marija Banović, CIA
  • Jelena Runić, CIA, CRMA
  • Olivera Radović, OIR-JS
  • Marija Đorđević, KOR
  • Mladen Kandić, CIA, CISA
up