Kalendar događaja za 2022

PROGRAM I PLAN STRUČNOG USAVRŠAVANJA U ORGANIZACIJI UIRS ZA 2022. GODINU

 Naziv kursa/webinara/treninga:Razvoj upravljačkih veština kod internih revizora
Datum održavanja:5. - 6. april 2022. godine
Trajanje:dva dana, 14 sati
Mesto održavanja:Hotel Konstantin Veliki, ulica 27. Marta 12, Beograd
Status:Planiran
Novi datum:7. - 8. april 2022. godine
Šifra:T2204
Nivo kursa:Osnovni
Broj CPE poena:14
Predavač(i):dr. Bojan Kostandinović
Cena:Članovi UIRS......................24.000,00 RSD
Ostali..................................26.000,00 RSD
Uplate iz inostranstva .......240 EUR
Link za više informacija:Razvoj upravljačkih veština kod internih revizora


Naziv kursa/webinara/treninga:Ljudski faktor – hakovanje ljudi u svakodnevnoj komunikaciji
Datum održavanja:17. mart 2022. godine
Trajanje:jedan dan, šest sati
Mesto održavanja:Hotel Konstantin Veliki, ulica 27. Marta 12, Beograd
Status:Planiran
Novi datum:-
Šifra:T2203
Nivo kursa:Osnovni
Broj CPE poena:6
Predavač(i):Ivan Dragaš
Cena:Članovi UIRS......................12.000,00 RSD
Ostali..................................13.000,00 RSD
Uplate iz inostranstva .......120 EUR
Link za više informacija:Ljudski faktor – hakovanje ljudi u svakodnevnoj komunikaciji


Naziv kursa/webinara/treninga:Uticaj pandemije kovida 19 na promenu paradigme upravljanja rizikom
Datum održavanja:24. februar 2022. godine, 18:00-19:00
Trajanje:60 minuta
Mesto održavanja:online
Status:Planiran
Novi datum:-
Šifra:W2202
Nivo kursa:Osnovni
Broj CPE poena:1
Predavač(i):Iva Vuksanović Herceg
Cena:besplatan
Link za više informacija:Uticaj pandemije kovida 19 na promenu paradigme upravljanja rizikom


Naziv kursa/webinara/treninga:Serbian Visions: Okvir kompetencija Interne revizije
Datum održavanja:3. februar 2022. godine, 10:00-11:30
Trajanje:90 minuta
Mesto održavanja:online
Status:Planiran
Novi datum:-
Šifra:W2201
Nivo kursa:
Broj CPE poena:1
Predavač(i):Jelena Babić, Nebojša Jeremić, Marija Đorđević, Ljubinko Stanojević, Vera Agić, Anesa Bajrić, Dušan Žikić
Cena:besplatan
Link za više informacija:https://uirs.rs/


Naziv:Računovodstvo za interne revizore
Datum:2. - 3. jun 2022. godine
Mesto održavanja:Hotel Konstantin Veliki, Ulica 27. Marta 12, Beograd
Trajanje:dva dana; 12 sati
Šifra kursa:T2201
Nivo kursa:napredni
Broj CPE poena:12
Predavač:dr Jozefina Beke-Trivunac
Cena kursa:Članovi UIRS………………..24.000,00 RSD

Ostali ………………………….26.000,00 RSD

Uplate iz inostranstva … 240 EUR
Link za više informacija:Računovodstvo za interne revizore