Etički kodeks

Etički kodeks navodi načela i očekivano ponašanje pojedinaca i organizacija u vršenju interne revizije. On opisuje minimalne zahteve kod izvršenja i očekivano ponašanje pre nego određene aktivnosti.

Uvod u etički kodeks

 

Svrha Etičkog kodeksa Instituta internih revizora je promovisanje etičke kulture u struci interne revizije.

Interna revizija je nezavisno, objektivno uveravanje i aktivnost konsaltinga osmišljena da doda vrednost i poboljša poslovanje organizacije. Ona pomaže organizaciji da ostvari svoje ciljeve uvodeći sistematičan, disciplinovani pristup procenjivanju i poboljšanju efektivnosti upravljanja rizikom, kontrola i korporativnog upravljanja.

Etički kodeks je neophodan i primeren struci interne revizije, budući da je zasnovan na poverenju u njeno objektivno uveravanje o korporativnom upravljanju, upravljanju rizikom i kontrolama. Etički kodeks Instituta internih revizora proširuje Definiciju interne revizije i uključuje dve osnovne komponente:

  1. Načela koja su važna za struku i praksu interne revizije.
  2. Pravila ponašanja koja opisuju očekivane norme ponašanja internih revizora. Ta pravila služe kao pomoć u tumačenju Načela u svrhu praktične primene i namenjena su za usmeravanje etičkog ponašanja internih revizora.

Pojam „interni revizori“ odnosi se na članove Instituta, nosioce ili kandidate za profesionalne sertifikate Instituta internih revizora i one koji pružaju usluge interne revizije onako kako su one definisane Definicijom interne revizije.

Preuzmi kompletan tekst Etičkog kodeksa