Vodiči za primenu

Vodiči za primenu

Vodiči za primenu, kao deo Međunarodnog okvira profesionalne prakse IIA, obezbeđuju preporučene (neobavezujuće) smernice za sprovođenje aktivnosti interne revizije. Njihova namena je da pruže pomoć internim revizorima i aktivnostima interne revizije da unaprede svoje sposobnosti – s ciljem dostizanja usklađenosti s Međunarodnim standardima za profesionalnu praksu interne revizije (Standardi).

 

Prvi put izdati: jul  2015.

Ažurirano: januar 2017.

Dodati Vodiči za primenu Etičkog kodeksa: februar 2019- možete ih preuzeti posebno

Kompletni vodiči za primenu zajedno sa Vodičima za primenu Etičkog kodeksa-ažurirano februar 20119.

 

Praktični saveti koji su bili u primeni

Praktični saveti pomažu internim revizorima u primeni Definicije interne revizije, Etičkog kodeksa i Standarda i promovišu dobre prakse. Praktični saveti bave se pristupom, metodologijama i razmatranjima, ali ne i detaljnim procesima i procedurama. Oni uključuju prakse koje se odnose na pitanja koja su međunarodna, pripadaju okviru jedne zemlje ili specifičnoj industriji, na posebne vrste angažmana i pravna ili zakonska pitanja.

Prvi put izdati: januar 2009.

Zadnja revizija: maj 2015.

 

Preuzmi kompletan tekst