Uplata članarine za 2024.

Utvrđena je visina godišnje članarine za 2024

 1. Godišnja članarina za pojedinačno članstvo iznosi 5.000,00 dinara 
 2. Godišnja članarina za grupno članstvo za članove zaposlene u istoj organizaciji iznosi 5.000,00 dinara po članu za prva tri člana i 3.900,00 dinara  za svakog sledećeg člana.
 3. Godišnja članarina za nezaposlene studente osnovnih i master studija se ne naplaćuje. Studenti koji popune prijavu za članstvo su u obavezi da dostave dokument kojim dokazuje da su redovni studentii. Molimo zainteresovane studente da na nam se obrate na  e-poštu:  kancelarija@uirs.rs

 

 • Uplaćena članarina važi za kalendarsku godinu u kojoj je uplata izvršena.
 • Rok za uplatu-obnovu godišnje članarine je 28. februar tekuće godine. Posle tog roka lica koja su bila članovi u prethodnoj godini brišu iz registra članova UIRS-a i Global IIA.
 • Novi članovi uplaćuju članarinu po učlanjenju i ista važi za kalendarsku godinu u kojoj je uplata izvršena.
 • Članovi koji ne obnove članarinu do 28. februara mogu to učiniti u toku godine, kada će im biti aktivirano članstvo.

 

Za pojašnjenja i dodatne informacije molimo Vas da se obratite na e-poštu:  kancelarija@uirs.rs


Samostalno plaćanje članarine:

Članarina se plaća u dinarima. Uplata se vrši na tekući  račun  Udruženja  internih revizora  Srbije,  broj  160-306456-74,  Banca Intesa  Beograd. Prilikom  uplate  u  polju  „svrha  plaćanja“  obavezno  navesti „članarina za 202    godinu“. U pozivu na broj navesti GAN broj (ID Broj kod Global IIA) ili članski broj UIRS (važi za uplate fizičkih lica).


Članarinu plaća organizacija u kojoj ste zaposleni:

Članovi koji žele da im poslodavac plati članarinu (grupno ili pojedinačno članstvo), se mole da popune formu na dnu strane sa podacima neophodnim za kreiranje predračuna. Ukoliko iz iste orgaizacije postoji više lica za koje se plaća članarina dovoljno je da se podnese samo jedan zahtev sa nazanakom za koliko lica se uplaćuje članarina kao i podaci o licima za koje se plaća članarina.

Predračun će biti dostavljen a adresu e-pošte koju sačuvate u formi.

 


  INFORMACIJE NEOPHODNE ZA KREIRANJE PREDRAČUNA/RAČUNA ZA PLAĆANJE

  NAPOMENA: U napomeni navesti za koja lica se plaća članarina (navesti GAN broj i e-poštu lica za koja se ulaćuje članarina):