Globalni pogledi na javni sektor

 

Globalni pogled na javni sektor jesu smernice koji priprema Odbor za javni sektor Instituta internih revizora s namerom da podrži jedinstvene potrebe javnog sektora. Informacije u ovim smernicama prilagođene su specifičnim potrebama internih revizora u javnom sektoru i njihovim interesnim stranama.

Svrha ovih informacija je da istaknu značaj aktivnosti interne revizije u efektivnom korporativnom upravljanju i definišu ključne elemente koji su potrebni za maksimiziranje vrednosti koje aktivnost revizije pruža svim nivoima u javnom sektoru.

Članovi Odbora za javni sektor dolaze iz svih delova sveta, tako da je ovaj odbor dobro pozicioniran da doprinese daljem razvoju profesije interne revizije.

 

U želji da zadovolje jedinstvene potrebe javnog sektora, Institut internih reviuora IIA obezbeđuje informacije koje su posebno osmišljene za interne revizore u javnom sektoru i njihove interesne strane. Iako se Globalni pogledi na javni sektor ne smatraju autoritativnim smernicama, niti su deo MOPP-a, oni se donose sa namerom da dodatno razjasne značaj interne revizije u javnom sektoru u cilju podrške efektivnom korporativnom upravljanju, i da definišu elemente koji su potrebni za maksimiziranje vrednosti koju pruža aktivnost revizije svim nivoima javnog sektora.

Stefan Houm, Predsednik Međunarodnog odbora IIA za javni sektor

 

Smernice koje nisu prevedene

Originalni naziv publikacije Datum Prevod naziva publikacije
Global Public Sector Insight   Globalni pogled na javni sektor
The IIA and The International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI): A Comparison of Authoritative Guidance Februar 2016 IIA i Međunarodna organizacija vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI): Uporedna analiza autoritarivnih smernica
Policy Setting for Public Sector Auditing in the Absence of Government Legislation Oktobar 2014 Uvođenje politika u reviziju javnog sektora u odsustvu zakonske regulative
Transparency of the Internal Audit Report in the Public Sector Decembar 2012 Transaparentnost izveštaja interne revizije u javnom sektoru
Optimizing Public Sector Audit Activities Jul 2012 Optimizacija aktivnosti interne revizije u javnom sektoru
IIA Standards / GAGAS, A Comparison, 2nd Edition Jun 2012 IIA / GAGAS Standardi IIAStandardi/GAGAS, Uporedni pregled, 2. izdanje​
Implementing a New Internal Audit Function in the Public Sector April 2012 Uvođenje nove funkcije interne revizije u javnom sektoru
Value Proposition of Internal Audit and the Internal Audit Capability Model Mart 2012 Izjava o vrednosti interne revizije i Model sposobnosti interne revizije
The Role of Auditing in Public Sector Governance, 2nd Edition Januar 2012 Uloga revizije u korporativnom upravljanju javnog sektora, 2. izdanje
Public Sector Definition Decembar 2011 Definicija javnog sektora
Model Legislation u pripremi Model regulative (upripremi)
Comparison of IIA Standards to INTOSAI Standards u pripremi Uporedna analiza IIAStandardai INTOSAI Standarda
Model Internal Audit Function and Audit Committee Charters for the Public Sector u pripremi Modeli funkcije interne revizije i povelje odbora za reviziju u javnom sektoru (upripremi)