Osnovni principi

 

  1. Demonstrira integritet;
  2. Demonstrira kompetentnost i dužnu profesionalnu pažnju;
  3. Objektivna je i ne podleže neprimerenim uticajima (nezavisna je);
  4. Usklađuje se sa strategijama, ciljevima i rizicima organizacije;
  5. Adekvatno je pozicionirana i ima odgovarajuće resurse;
  6. Demonstrira kvalitet i kontinuirano unapređenje;
  7. Efektivno komunicira;
  8. Obezbeđuje uveravanje zasnovano na riziku;
  9. Pronicljiva je, proaktivna i usmerena na budućnost;
  10. Promoviše unapređenje organizacije.