Bilten aktuelnih događaja u UIRS broj 3

25.12.2019.

 

U Biltenu su date kratke informacije o tekućim aktivnostima u okviru UIRS i u okviru Instituta internih revizora.