Instrukcije za uplatu članarine

 

Visina godišnje članarine utvrđuje se odlukom

  1. Godišnja članarina za pojedinačno članstvo iznosi 4.500,00 dinara 
  2. Godišnja članarina za grupno članstvo, članove zaposlene u istoj organizaciji iznosi 4.500,00 dinara po članu za prva tri člana i 3.500,00 dinara  za svakog sledećeg člana.
  3. Godišnja članarina za studente iznosi 2.000,00 dinara.

 

  •  Uplaćena članarina važi za kalendarsku godinu u kojoj je uplata izvršena.
  • Rok za uplatu-obnovu godišnje članarine je 28.februar tekuće godine. Posle tog roka član se briše iz registra članova UIRS-a i Global IIA.
  • Novi članovi uplaćuju članarinu po učlanjenju i ista važi za kalendarsku godinu u kojoj je uplata izvršena.
  • Članovi koji ne obnove članarinu do 28. februara mogu to učiniti u toku godine, kada će im biti aktivirano članstvo.

 


Članarina se plaća u dinarima. Uplata se vrši na tekući  račun  Udruženja  internih revizora  Srbije,  broj  160-306456-74,  Banca Intesa  Beograd.  Prilikom  uplate  u  polju  „svrha  plaćanja“  obavezno  navesti „članarina za           godinu“. U pozivu na broj navesti GAN broj (ID Broj kod Global IIA) ili članski broj UIRS (važi za uplate fizičkih lica).

Članovi koji žele da im firma plati članarinu, mogu zatražiti da im se pošalje predračun. U zahtevu navesti za koje članove treba obračunati članarinu. Zahtev za predračun poslati na e-mail:  kancelarija@uirs.rs