Najava događaja

Ljudski faktor – hakovanje ljudi u svakodnevnoj komunikaciji

17. mart 2022.

Hotel Konstantin Veliki, ulica 27. Marta 12, Beograd

O ovom kursu

Osnova svakog razgovora, pregovora, intervjua, propitivanja je ljudski kontakt. Svaki kontakt nosi niz instinktivnih i racionalnih akcija i reakcija u našem telu, koji u potpunosti određuje da li će se dijalog desiti, koliko će trajati i šta će iz tog dijaloga proizaći.
Da li će rezultat intervjua biti šturi odgovori ili pregršt informacija i da li će ljudi želeti da se razgovor što pre završi ili da vam što više pomognu, zavisi od vas. Od toga kako ste uspostavili kontakt, i od toga da li znate na koji način da utičete na ljude da žele da vam odgovore i da žele da vam pomognu.
Tokom ovog kursa naučićete:
• Kako i šta radi naš mozak tokom uspostavljanja prvog kontakta
• Kako serotonin i dopamin doprinose kontaktu i kako da ih podstaknete
• Tehnike brzog pravljenja kontakata
• Tehnike uticaja na ljude tako da žele da vam pomognu
• Tehnike uticaja na ljude tako da žele da vam kažu
• Kako da prepoznate manipulaciju
• Zašto i kako ne treba da se bavite manipulacijom
• Osnovni jezik tela i šta nam on kaže
• Kako da se pripremite za važan razgovor
U poslednjem delu kursa povezaćemo security awareness sa prethodno naučenim, kako bi taj program trebalo da izgleda i koje rizike bi trebao da umanji.
Važna napomena: tehnike koje se uče na kursu mogu da se koriste kako za dobrobrit tako i za manipulacije i prevare. Prisustvom kursu se obavezujete da ćete, ako i kada budete koristili stečena znanja ostaviti sagovornike sa boljim osećajem nego što ste ih zatekli.

 

Delovi kursa

1. Hakovanje amigdale
2. Kreiranje kontakata
3. Kako da kažete: Pomozi mi
4. Kako da kažete: Reci mi
5. Loša strana manipulacije
6. Jezik tela
7. Zašto Security awareness ne valja


Podaci o kursu

Šifra skupa: T2202

Trajanje skupa: 1 dana, 6 časova

Broj CPE koje skup donosi: 6

Nivo skupa: Osnovni

Nivo predznanja: nema zahteva za predznanjem

Predavač: Ivan Dragaš

 

Satnica Trajanje u minutama CPE Događaj
  8:30 – 9:00 30 Registracija učesnika i jutarnja kafa*
  9:00 – 9:50 50 1 Čas – Načini komuniciranja
  9:50 – 10:40 50 1 Čas – Brzo kreiranje kontakta
10:40 – 11:10 30 Pauza za kafu*
11:10 – 12:00 50 1 Čas – Učinite da ljudi žele da vam pomognu
12:00 – 12:50 50 1 Čas – Izvlačenje informacija
12:50 – 14:00 70 Pauza za ručak*
14:00 – 14:50 50 1 Čas – Manipulacija
14:50 – 15:40 50 1 Čas – Govor tela
15:40 430 6 Kraj radnog dana
* uključeno u kotizaciju

O predavaču

Ivan Dragaš je menadžer za informacionu sigurnost SR Technics grupe, MRO pružaoca usluga za civilne avione, motore i avionske komponente.
Po vokaciji je diplomirani inženjer elektrotehnike. Poseduje iskusto u prilagođavanju ERP Sistema, dizajniranju procesa, kontrolama informacionih Sistema, konsultantskim uslugama u oblasti informacione sigurnosti i IT, upravnjau rizicima, kreiranju awareness programa, razvoju planova za kontinuitet poslovanja, IT reviziji.
Ivan je kao consultant pomagao kompanijama da postignu usklađenost sa ISO, SOX i ICAE standardima kao i da razviju system internih kontrola za IT i informacionu sigurnost.
Poseduje iskustvo u različitim industrijama uključujući avio industriju, telekomunikacije, banke, osiguranja, naftnu industriju, proizvodnju.
Zlatni je član udruženja ISACA i poseduje CISA i CRISC sertifikate. Takođe je sertifikovan za ISO27001 i ISO9001 standarde.
Ivan poseduje široko iskustvo kao predavač i trener u oblastima informacione sigurnosti i IT kontrola.


KOTIZACIJA:

Članovi UIRS                        12.000,00 RSD

Ostali                                       13.000,00 RSD

Uplate iz inostranstva      120 EUR