Najava događaja

Računovodstvo za interne revizore

2. i 3. jun 2022.

Hotel Konstantin Veliki, ulica 27. Marta 12, Beograd

 

O ovom kursu

Prema OKVIRU KOMPETENCIJA INTERNE REVIZIJE, od internih revizora se očekuju da imaju opšte razumevanje materije iz oblasti računovodstva i finansija, kako bi mogli da prepoznaju različite koncepte finansijskog i upravljačkog računovodstva, sposobnost primene stručnih znanja, kako bi mogli da obavljaju finansijsku analizu i ispituju i tumače finansijske izveštaje, i izuzetno, visoko stručna znanja, kako bi mogli da ocenjuju tačnost finansijskih izveštaja i pružaju uveravanja u iste. Ove kompetencije su neophodne za prepoznavanje i ukazivanje na rizike koji su specifični za delatnost i okruženje u kojem organizacija posluje.

Ovaj kurs osmišljen je tako da obuhvati nastavne jedinicie iz trećeg dela CIA ispita (Poslovna znanja za internu reviziju) iz oblasti upravljanja finansijama i u skladu je sa zahtevima iz OKVIRA KOMPETENCIJA INTERNIH REVIZORA.

Tamo gde je primereno, razmatraju se primena koncepata korisna za prepoznavanje okolnosti koje stvaraju uslove za prevaru i specifični indikatori prevare. Predmet razmatranja biće i neka iz mnošto etičkih pitanja koja se javaljaju u procesima računovodstvenog obuhvatanja i izveštavanja o poslovnim transackijama.

Veći deo nastave odvijaće se putem razmatranja primera, uključujući i mini testove za proveru stečenog znanja i bolje razumevanje zahtevanih kompetencija.

 

Ciljevi kursa

Osnovni cilj kursa je da polaznici steknu uvid u celinu materije iz oblasti računovodstva i finansija koja im obezbeđuje dostizanje zahtevanog nivoa kompetencija. Po završetku ovog kursa, polaznici će imati (a) celovito razumevanje koncepata finansijskog i upravljačkog računovodstva, računovodstva troškova i upravljanja finansijama; i (b) sposobnost primene stručnih znanja iz oblasti fundamentalne računovodstvene analize.

 

Sadržaj kursa

Na kursu se izučava materijal iz nekoliko računovodstvenih disciplina, posebno važnih za upravljanje finansijama, koje se, tesno isprepletane, mogu grupisati u dve šire oblasti: (1) finansijsko računovodstvo i upravljanje finansijama i (2) upravljačko računovodstvo i računovodstvo troškova. Celovito sagledavanje uspešnosti poslovanja zahteva i poznavanje pojma računovodstva prirodnih resursa, koje prožima obe celine.

U okviru finansijskog računovodstva i finansija, na kursu se obrađuju koncepti i osnovna načela finansijskog računovodstva, napredni i novi koncepti finansijskog računovodstva (na primer, konsolidacija, vremenska vrednost novca) tumačenje rezultata finansijske analize, ciklus prodaje i računovodstveno obuhvatanje obrtnih sredstava i lanca snabdevanja, budžetiranje projekata i ulaganja i transferne cene.

U okviru upravljačkog računovodstva i računovodstva troškova, na kursu se obrađuju osnovni koncepti računovdstva troškova, vrste troškova, raspoređivanje troškova, sistemi obračuna troškova, analiza odnosa troškova i koristi.

Detaljan sadržaj kursa (usklađen sa programom za CIA 3 ispit) je:

1. Finansijsko računovodstvo i finansije
·         Prepoznajte koncepte i osnovna načela finansijskog računovodstva (vrste finansijskih izveštaja i terminologija, na primer obveznice, lizing, penzije, nematerijalna ulaganja, istraživanje i razvoj)
·         Prepoznajte napredne i nove koncepte finansijskog računovodstva (konsolidacija, ulaganja, poštena vrednost, transakcije u stranoj valuti, i drugo)
·         Tumačite rezultate finansijske analize (horizontalna i vertikalna analiza i racio brojevi koji mere aktivnost, profitabilnost, likvidnost, zaduženost i drugo)
·         Opišite ciklus prodaje, računovodstveno obuhvatanje aktivnosti i upravljanja obrtnim sredstvima i lanca snabdevanja (uključujući procenjivanje zaliha i obaveze prema dobavljačima)
·         Opišite budžetiranje projekata i ulaganja, strukturu kapitala, osnovno oporezivanje i transferne cene)
 

2. Upravljačko računovodstvo i računovodstvo troškova

·         Objasnite osnovne koncepte upravljačkog računovodstva (analizu odnosa troškova, obima i profita, budžetiranje, alokaciju troškova, analizu odnosa troškova i koristi, i drugo)
·         Napravite razliku između sistema obračuna troškova (apsorpcioni, varijabilni, fiksni, zasnovani na aktivnostima, standardni, i drugo)
·         Napravite razliku između vrsta troškova (važni i nevažni troškovi, marginalni troškovi, i drugo)

Podaci o kursu

Šifra skupa: T2201

Trajanje skupa: 2 dana po šest časova (od 8.30 do 15.40 časova)

Broj CPE koje skup donosi: 12

Nivo skupa: Napredni

Nivo predznanja: nema zahteva za predznanjem

Predavač: dr Jozefina Beke-Trivunac

 

AGENDA

 

oba dana

 

Satnica / ČASOVI Trajanje u minutima
8,30 30 Registracija KAFA*
9,00 50 čas
9,50 50 čas
10,40 30 pauza KAFA*
11,10 50 čas
12,00 50 čas
13,00 60 ručak*
14,00 50 čas
14,50 50 čas
15,40 kraj radnog dana

*) uključeni u kotizaciju


O predavaču

Dr Jozefina Beke-Trivunac poseduje odgovarajuće akademsko zvanje nastavnika za oblast računovodstva i revizije i stručno zvanje iz interne revizije CIA. Na ALFA BK Univerzitetu predaje i predavala je predmete iz računovodstva i revizije, počev od osnova računovodstva, finansijskog izveštavanja, analize bilansa, upravljačkog računovodstva, računovodstva troškova, bankarskog računovodstva, upravljanja finansijama, kao i revizije i kontrole i revizije finansijskih izveštaja na svim nivoima studija (osnovnim, master i doktorskim studijama). Dugo godina bila je član Komisije za sprovođenje ispita, obuke i kontinuiranog profesionalnog usavršavanja za ovlašćene interne revizore kod Koromore ovlašćenih revizora. Radi i kao sudski veštak ekonomsko-finansijske struke za oblast finansija, računovodstva i revizije. Objavila je veliki broj stručnih i naučnih radova iz predmetnih oblasti. Urednik je časopisa REVIZOR. Bila je predsednik UIRS u dva mandata. Sada je na funkciji Prethodnog predsednika i predsednik je Komisije za stručno usavršavanje UIRS.


KOTIZACIJA:

Članovi UIRS                        24.000,00 RSD

Ostali                                       26.000,00 RSD

Uplate iz inostranstva      240 EUR


Ukoliko plaćate kotizaciju kao fizičko lice molimo Vas da se obratite na kancelarija@uirs.rs

 


    INFORMACIJE NEOPHODNE ZA KREIRANJE PREDRAČUNA/RAČUNA ZA PLAĆANJE

    NAPOMENA: U napomeni navesti za koja lica se plaća pristup događaju(ime i prezime, e-pošta za kontakt, obavezan GAN broj za članove UIRS):