Najava događaja

Razvoj upravljačkih veština kod internih revizora

7. i 8. april 2022.

Hotel Konstantin Veliki, ulica 27. Marta 12, Beograd

Cilj treninga

Razvoj osnovnih postulata savremenog menadžmenta, upravljanja ljudima i procesima. Spoznaja značaja transformacije menadžera ka lideru i rad na sebi. Prihvatanje značaja dobrog definisanja misije, vizije i poslovanja u skladu sa definisanim vrednostima u organizaciji. Prihvatanje i upravljanje promenama kao i savladavanje otpora. Razvoj upravljačkih veština kod menadžera, definisanje daljih akcija.

 

Kompetencije nakon treninga

• Razumevanje važnosti menadžerskih koncepata i menadžerskih veština
• Transformacija od menadžera ka lideru
• Poboljšanje upravljanja timom
• Rešavanje konflikata u timu
• Davanje fidbeka
• Efikasnije poslovanje timova
• Usavršavanje menadžerskih veština delegiranja i motivisanja
• Efikasna komunikacija u timu i dobijanje partnerstva
• Razvoj profesionalnih veština i znanja svog tima, uticaj na tim
• Razumevanje važnosti korporativne kulture u organizaciji
• Prihvatanje i razumevanje potrebe za uvođenje stalnih promena
• Upoznavanje sa pojmom Emocionalne inteligencije i njenim značajem u poslovanju

 

Efekat treninga

Nakon treninga učesnici će biti osposobljeni da sinhronizuju aktivnosti unutar svojih timova i sa svojim zaposlenima a zatim bolje rukovode svojim timom uz efikasniji timski rad.
Poboljšava se i razvija razumevanje osnovnih postulata kompanije, značaj razvoja ljudi kao i njene korporativne kulture što je neophodno za strateški razvoj organizacije, kao i zaposlenih u njoj.
Ljudi se ojačaju da prihvataju promene, savladavaju otpore i sami iniciraju iste, a sve u cilju boljeg poslovanja i povećanja konkurentnosti na tržištu. Zaposleni su obučeni da samostalno rade na razvoju poslovnih veština kod svojih zaposlenih, kao i kod sebe. Vođenje sastanaka, delegiranje, motivisanje, davanje feedback-a postaju sastavni deo svakodnevnog poslovanja svakog od polaznika treninga i oni se kroz praktične primere, igre uloga i studije slučaja vode kroz ove teme.

 


Podaci o treningu

Šifra kursa: T2203

Trajanje kursa: 2 dana  (od 09 do 17 časova)

Broj sati CPE koje kurs donosi: 14

Nivo znanja: Primena znanja

Termin: 5. i 6. april 2022. godine

 


Predavač i trener

dr Bojan Kostandinović
Centar za edukaciju IMPLEMENTACIJA ZNANJA

Posetite link za detaljnu biografiju.


KOTIZACIJA:

Članovi UIRS                        24.000,00 RSD

Ostali                                       26.000,00 RSD

Uplate iz inostranstva      240 EUR


Ukoliko plaćate kotizaciju kao fizičko lice molimo Vas da se obratite na kancelarija@uirs.rs

Za izdavanje predračuna popunite sledeći upitnik.


    INFORMACIJE NEOPHODNE ZA KREIRANJE PREDRAČUNA/RAČUNA ZA PLAĆANJE

    NAPOMENA: U napomeni navesti za koja lica se plaća pristup događaju(ime i prezime, e-pošta za kontakt, obavezan GAN broj za članove UIRS):