Najava događaja

Serbian Visions 2022

03.02.2022. od 10:00 do 11:30

ON-LINE

Već nekolikog godina zaredom, UIRS učestvuje na multikongresu Serbian Vision u organizaciji Nemačko-srpske privredne komore. Ovogodišnja tema panela UIRS je „OKVIR KOMPETENCIJA INTERNE REVIZIJE“

Moderatori panela su:

  • Jelena Babović, CIA, OIR- KOR, Rukovodilac Službe Interne revizije u MOBI Banci, predsednik Etičkog odbora UIRS
  • Dr Nebojša Jeremić, OIR KOR, Viši interni revizor za finansije i računovodstvo, Telekom Srbija a.d., član Nadzornog odbora UIRS
  • Dr Emil Živkov, OIR JS, Specijalista za internu reviziju, Transnafta a.d, Potpredsednik UIRS

 

Učesnici u diskusiji su:

  • Mr Ljubinko Stanojević, OIR JS, direktor, Vlada Republike Srbije, Kancelarija za reviziju sistema upravljanj sredstvima EU
  • Marija Đorđević, OIR- KOR, specijalista Interne kontrole i revizije Nelt Grupe, član ACFE Srbija, predsednik Sekcije za privredu UIRS
  • Vera Agić, OIR JS, Gradska uprava Grada Breograda
  • Anesa Bajrić, Direktor Interne revizije/ član Upravnog odbora IIA BiH
  • Mr Dušan Žikić, CISA, CRISC, CISM, Viši IT revizor / GRC analitičar, JAGGAER.

 

Događaj UIRS zakazan je za 03.02.2022. godine u periodu od 10.00 do 11.30 časova. Događaj se održava on line. Svi zaintersovani da prisustvuju događaju se mole da se prijave u formi ispod.

Učešće na Serbian Visions donosi 1 CPE bod.

Svi učesnici koji se prijave dobiće primerak prevoda dokumenta „OKVIR KOMEPTENCIJA INTERNIH REVIZORA“ na srpskom jeziku.

 

Multikongres Serbian Visions je višetematska manifestacija, sa ukupno 30 online događaja tokom 5 dana.

Učesnici, tačnije suorganizatori ovog skupa su stručne i druge asocijacije, nevladine organizacije, kompanije, fondacije, instituti i institicje, svi koji imaju zanimljiv sadržaj koji bi da podele sa mnogobrojnom publikom, da edukuju, prodiskutuju, razmene, informišu ili prezentuju.

Više informacija o ovom događaju dostupno je na www.serbian-visions.rs. Program možete preuzeti na dnu stranice.