Najava događaja

WEBINAR na zahtev – „Digitalna (r)evolucija – put neizvesnosti i izazova ka novoj poslovnoj realnosti“

Vebinar će uskoro biti dostupan na zahtev.

ONLINE

 

O ovom kursu

Digitalna stvarnost sve više postaje deo naših svakodnevnih života. Kovid 19 je ubrzao proces digitalizacije mnogih segmenata kako u javnom, tako i u privatnom sektoru. Ova ključna skretnica navodi značajan broj kompanija da preispitaju svoje postojeće poslovne modele, svoju organizacionu strukturu i trenutne, odnosno buduće odnose sa klijentima.

Ciljevi kursa

Predavanje ima za cilj da približi izazove i neminovne korake koje projektni rukovodioci moraju da preduzmu u novoj poslovnoj i društvenoj realnosti kako bi isporučivali pouzdane i uspešne projektne ishode.

PREDAVAČ: Vladimir Mihajlović

Osnovne i master studije: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Poseduje PMP („Project Management Professional“) sertifikat. Angažovan je na projektima od 2012. godine.

Svi projekti su iz oblasti bankarske/finansijske industrije.

 

 

 

 

Podaci o kursu

„ONLINE“ kurs će uskoro biti dostupan na zahtev – ZOOM aplikacija

Kurs je održan 30.03.2021. i 31.03.2021.

Trajanje kursa: 2 sesije po 2 sata

Broj CPE koje kurs donosi: 4

KOTIZACIJA:

Članovi UIRS…….6.000,00 RSD

Ostali  ……………..8.000,00 RSD

Učesnici iz inostranstva … 70 EUR

PRIJAVE I UPLATE KOTIZACIJE:

Prijava se popunjava elektronski.Elektronski obrazac prijave nalazi se  na dnu ove strane. U prijavi u polju „vaša poruka“ navesti telefon ili elektronsku adresu računovodstva ili finansija. Plaćanje se vrši na osnovu predračuna koji se dostavlja elektronskim putem. Po uplati, UIRS će elektronski dostaviti račun.

Osoba za kontakt: Svetlana Jamandilović, i-mejl: kancelarija@ uirs.rs

tel. + 381 64 658 7122

Kurs će uskoro biti dostupan na zahtev.