IIA poboljšava strukturu svog korporativnog upravljanja

14.06.2018.

Sa zadovoljstvom objavljujemo da je globalno članstvo IIA odobrilo izmene i dopune predloga za restrukturiranje upravljanja, na godišnjem radnom sastanku 2018. godine, održanom 9. maja u Dubaiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Ovo glasanje usledilo je na osnovu inicijative za poboljšanje delotvornosti i efikasnosti globalne strukture upravljanja IIA koja je uključivala konsultacije sa IIA afilacijama, komentare predloženih izmena i prikupljanje proksi glasova za članove koji nisu mogli prisustvovati Godišnjem radnom sastanku .

 

Kao završna faza inicijative za restrukturiranje upravljanja, svi članovi IIA moraju biti obavešteni o odobrenim izmenama i dopunama koje će stupiti na snagu jula 2019. godine.

Sylvia Gonner – Vice President, Global Certifications

 

Ako imate nekih pitanja, konsultujte governance@theiia.org

Kompletan tekst IIA izmena korporativnog upravljanja, na srpskom i engleskom, možete preuzeti i pročitati na sledećim PDF dokumentima: