IIA Severna Makedonija organizuje dvodnevni online trening

07.06.2021.

 

Drage kolege,

IIA Severna Makedonija  organizuje dvodnevni online trening za interne revizore, koji će se održati   na engleskom jeziku sa simultanim prevodom na Makedonski jezik. Na ovom događaju, prdavači su sa bogatim međunarodnim iskustvom, će obrađivati aktuelne teme.  Učesnici treniga će dobiti 8 CPE poena.

 

Cena za oba treniga iznosi:

  • za članove IIA Severne Makedonije 4500 denera;
  • za ostale učesnike 6000 denera

 

Prvi trenig

Datum:  14.06. 2021 od 9 – 15 časova

Predavač: Emanuela  Kauši Azemi

Tema: Prevara – praktični vodič u oblasti sprečavanja i otkrivanja prevara

 

Drugi trenig

Datum:  15.06. 2021 od 9 – 15 časova

Predavač: Viliam Belo

Tema: Revizorski postupci u oblasti privatnosti i zaštite ličnih podataka kao izazov za revizore

 

Za više informacije o navedenom događaju pogledajte brošuru ili se obratite mailom na contact@aiam.org.mk.