IIA Slovenija organizuje seriju vebinar  radionica o upravljanju rizikom od prevara

31.03.2021.

 

IIA Slovenija organizuje seriju vebinar  radionica o upravljanju rizikom od prevara sa vrhunskim stručnjakom za prevaare Nigelom Iyerom.

Predavači: Nigelom Iyerom, John Wallhoff

Moderator: Matej Drašček

Napomena:  

1. Pre početka radionica, svaki učesnik je u obavezi da  pregleda 6 kratkih video zapisa i popuni određene ankete /trajanje je 40 minuta, najkasnije do 07.04.2021.godine/;

2. Kotizacija se plaća za članove IIA Slovenija 100€, a za ostale 160 €;

3. Radionice će se održati na engleskom jeziku;

4. Broj CPE 9

 

I  radionica

Tema :” Uvod u veštine otkrivanja prevara u periodu nakon COVID19″

Datum: 07.04.2021 od  17:30- 19:00;

II radionica

Tema: ” Kako proceniti rizik od prevara u organizaciji”

Datum:  14.04.2021 od 17:30-19:00

III radionica:

Tema: “Nauka o obradi podataka o prevarama, kako pronaći prevare parčanjem novca (alat, tehnike i primeri)”

Datum:21.04.2021 od  17:30- 19:00;

IV radionica

Tema: Kako na efikasan način objasniti i upravljati početnim znakovima prevare, kako biste sprečili dalje širenje”

Datum:  05.05.2021 od 17:30-19:00

 

Za dodatne inforamcije posetite  LINK IIA Slovenija