Novo! IIA je objavio osavremljen Model tri linije

22.07.2020.

Modernizacija rasprostranjenog pristupa korporativnom upravljanju i rizicima

LAKE MARY, Fla. (July 20, 2020) — Usred brzih promena, potpuno novih rizika i rastuće složenosti organizacija The Institute of Internal Auditors (IIA) objavio je veće izmene u opšte prihvaćenom Modelu tri linije.

 

Izvorni model Tri linije odbrane stekao je popularnost za potrebe korporativnog upravljanja i upravljanja rizikom u organizacijama. Međutim, stavljanjem na znanje da odluka zasnovana na oceni rizika ima jednaku vrednost i u prilagođavanju novim mogućnostima i u usvajnju odbrambenih poteza, novi Model Tri linije pomaže organizacijama da bolje prepoznaju i struktuiraju interakcije i odgovornosti ključnih učesnika ka dostizacnju efektivnog usklađivanja, zajedničkog rada, polaganja računa i samih ciljeva.

Model jasno ukazuje na uloge različitih lidera unutar organizacije, uključujući nadzorni odbor ili organ upravljanja; rukovodstva i operativnih lidera, uključujući rizik i poštovanje pravila (uloge prvog i drugog reda); i nezavisno uveravanje putem interne revizije (treća linija) i bavi se položajem spoljnih pružalaca uverenja. Model se odnosi na sve organizacije, bez obzira na veličinu ili složenost.

“Model tri linije se u velikoj meri posmatra kao osnova za zdravo upravljanje rizikom”, izjavio je predsednik i izvršni direktor IIA Ričard F. Čembers, CIA, KIAL, CGAP, CCSA, CRMA. “Za primenu od strane organizacija na reaktroaktivnoj i proaktivnoj osnovi, ova osavremenjavanja pomažu u modernizaciji i jačanju primene modela kako bi se osigurala njegova trajna korisnost i vrednost.”

“Više od dve decenije, bezbrojne organizacije prigrlile su bivši model, privučene njegovom jednostavnošću u opisivanju odgovornosti za upravljanje rizikom i kontrolu u tri odvojene linije”, rekla je rukovodilac radne grupe i naredni predsedavajući IIA Global-a Dženita Džon. “Novi model pojačava zahteve koje ove organizacije moraju da odrede odgovarajućim, uzimajući u obzir njihove ciljeve i okolnosti u pozadini beskrajnog pejzaža rizika.”

Ričar Čembers je dopunio ovu izjavu sa: „Upravljanje rizikom nadilazi puku odbranu. Organizacijama su potrebne efikasne strukture i procesi koji omogućavaju postizanje ciljeva i podržavaju snažno upravljanje organizacijom i upravljanje rizikom. Ažurirani model Tri linije bavi se složenostima našeg modernog sveta.“

Dodatni detalji o modelu tri linije, uključujući ključne principe primene modela i ažuriranu ilustraciju modela, naći ćete u samom stanovištu (PDF dokument u nastavku).