Obaveštenje u vezi novonastale situcije – korona virus

17.03.2020.

Poštovane koleginice i kolege,

 

Povodom novonastale situacije izazvane korona virusom, u našoj zemlji, a i u celom svetu, želim ovom prilikom, pre svega, da vam poručim da se pridržavate svih preporuka zdravstvenih radnika, naravno u meri u kojoj je to objektivno moguće, jer velika većina je sigurno sada na svojim radnim mestima.

 

Udruženje nastavlja sa svojim radom i komunikacija sa članstvom se nastavlja na uobičajeni način, elektronski (ili putem telefona), kako smo to i do sada činili.

 

Kancelarija UIRS će raditi sa redukovanim brojem dolazaka na posao. Trudićemo se da što više aktivnosti obavimo radom od kuće.

 

Sve neophodne odluke Predsedništvo će donositi elektronskim putem (elektronske sednice).

Na elektronskoj sednici Predsedništva UIRS, održanoj 15.marta 2020, odlučeno je sledeće:

 

  • Trenutno se otkazuju svi planirani kursevi i seminari. U skladu sa razvojem situacije vezane za korona virus, a u nadi da ćemo to do leta prebroditi, mi ćemo napraviti novi raspored već planiranih kurseva i pokušati da ih organizujemo na jesen.Već uplaćena sredstva za kurseve nećemo sada vraćati (za sada je to samo jedan slučaj). Uplaćene kotizacije ćemo vratiti, ako se kurs ne održi, ili ako to bude izričit zahtev učesnika.

 

  • Deveta konferencija UIRS neće se održati 21-22 maja, kako je to planirano. Planirali smo da se konferencija održi 24-25 septembra 2020. u istom mestu i hotelu i svemu ostalom kako je to planirano. Molimo članove UIRS, kao i sve one koji su se već prijavili i platili kotizaciju za konfereniju, za posebno razumevanje.Ovo je vrlo delikatna situacija, jer u ovom momentu niko ne može da garantuje šta će biti i u septembru. Naša namera i pozitivna razmišljanja su da će konferencija biti održana, možda ne sa svim već planiranim predavačima (ima dosta stranaca, pa je u ovom trenutku neizvestan njihov dolazak). U ovom trenutku nećemo samoinicijativno vraćati već uplaćene kotizacije, pa vas molim da za sada svi zastanemo i vidimo šta će se dalje odvijati.UIRS će kao svaki odgovorni pravni subjekt vratiti uplaćeni novac ako se to pokaže kao neophodno. Vi možete nastaviti sa slanjem prijava za konferenciju, ali ne morate odmah vršiti uplate. Ovo će nam pokazati kolika je dalja zaiteresovanost za održavanje konferencije.

 

  • Sve ostale aktivnosti koje su se odvijale elektronski (naručivanje elektronskih izdanja brošura, prijave za članstvo, uplate članarine) odvijaće se i dalje.

POSEBNA NAPOMENA: Članovi koji su ponovo aktivirali svoje članstvo u UIRS, odnosno novi članovi koji su prijavljeni u toku meseca marta, za sada nisu u mogućnosti da pristupe sajtu Global II, zato što njihovo članstvo nije aktivirano u bazi članstva kod Global IIA. Global IIA je do 15. marta 2020. godine zaustavio rad na unosu novih  članova zbog uvođenja nove aplikacije.Imali smo i neka zajednička testiranja i pokazalo se da to još uvek  ne funkcioniše. To je razlog zašto novi članovi čije aktiviranje je trebalo da se desi u mesecu martu nisu još uvek dobili Global ID brojeve. Čim sve ovo proradi novi članovi će biti obavešteni. Inače pristup našem lokalnom sajtu je omogućen svim starim i novim članovima.

Za sva pitanja i nejasnoće možete se obratiti na naše uobičajene elektronske adrese i telefone.

Srdačan pozdrav i pre svega dobro zdravlje,

Jozefina Beke Trivunac, predsednik UIRS