POZIV ZA UPLATU ČLANARINE ZA 2021. GODINU

04.01.2021.

Poštovani članovi UIRS,

Pozivam Vas da izvršite uplatu članarine za kalendarsku 2021. godinu i tako nastavite članstvo u Udruženju.

Odluka o visini članarine nije promenjena. Osnovna članarina iznosi 4.500,00 RSD i dalje važi popust za grupno članstvo iz iste organizacije za četvrtog i svakog narednog člana.

Na našem sajtu  www.uirs.rs   u meniju  “Članstvo” možete pročitati   ”INSTRUKCIJE ZA UPLATU ČLANARINE” gde su navedeni: visina članarine, rokovi za uplatu, i tekući račun za uplatu.

Članovi koji plaćaju grupnu članarinu (po fakturi), treba da putem email-a pošalju kratku informaciju za koje članove ove godine plaćaju grupnu članarinu.

Takođe, je bitno da nas obavestite o eventualnim promenama ( članovi koji su otišli u penziju ili su napustili vašu organizaciju, promene o nazivu organizacije, elektronskim adresama i sl.).

Molimo sve članove da svoje podatke ažuriraju isključivo preko našeg veb sajta, meni – Moj nalog.

Krajnji rok za obnovu članarine je 28. februar 2021. godine.

Članovi koji ne obnove članarinu do 28. februara mogu to učiniti u toku godine, kada će im se ponovo aktivirati korisnička prava (lozinke).

Ako imate nekih pitanja možete se obratiti Svetlani Jamandilović, e-mail: kancelarija@uirs.rs ili na tel: 064 658 7122.

S poštovanjem,

Predsednik UIRS

Jelena Runić, CIA, CRMA