Pravilnik o stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru

03.04.2019.

Pravilnik o stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru stupio je na snagu 16.marta 2019.godine.

Pravni osnov za donošenje pravilnika sadržan je u članu 83.stav 5. Zakona o budžetskom sistemu („Sl.gl.RS”, br. 54/09…95/18). Saglasno navedenom članu ministar propisuje program za stručno obrazovanje i uslove i postupak sertifikovanja, odnosno polaganja ispita za sticanje profesionalnog zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru, stručno osposobljavanje, usavršavanje i daje smernice i uputstva za obavljanje poslova iz stava 2.tačka 5) ovog člana.

Akcionim planom koji je sastavni deo Strategije razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji za period 2017-2020 („Sl.gl.RS”, br. 51/17), definisana je obaveza donošenja propisa kojim se definiše stalno profesionalno usavršavanje internih revizora. Saglasno Međunarodnim standardima profesionalne prakse interne revizije koji se u javnom sektoru Republike Srbije primenjuju, konkretno standardom 1230 – Kontinuirano profesionalno usavršavanje, dužnost je internih revizora da unapređuju svoje znanje, veštine i ostale sposobnosti kroz kontinuirano profesionalno usavršavanje . Pravilnikom su definisana područja i oblici, kriterijumi za priznavanje, izveštavanje i evidencije o stručnom usavršavanju. OIR JS u obavezi je da ostvari najmanje 50 bodova za stručno usavršavanje u jednoj godini.

Pravilnik se primenjuje od 1. januara 2020. godine, što znači da su ovlašćeni interni revizori u javnom sektoru  Republike Srbije u obavezi da do 31. januara 2020. godine pošalju Izveštaj o stručnom usavršavanju (Obrazac 1 – prilog Pravilnika) za 2019. godinu.

Pripremila

Sekcija za javni sektor

mr Milena Milojević

Kompletan tekst Pravilnika možete preuzeti u PDF formatu: