Radionica za pripremu ispita za sticanje zvanja CIA (IIA Slovenija).

18.08.2021.

Pozvani ste na webinar radionicu IIA – Slovenački institut, koji će se održati

5.10.2021, 7.10.2021, 11.10.2021, 15.10.2021, 18.10.2021, 21.10.2021, u 2.11.2021

16 :45  – 20:00 sati

 

Priprema za polaganje CIA ispita za sticanje

CIA sertifikata

 

Predavač : Jean-Pierre Garitte, CIA, CA, CISA, CFE, PFA

Moderator : dr Matej Drašček

 

PROGRAM:

Radionice 1. deo

• Utorak, 05.10 : padionica 1

• Četvrtak 07.10 : radionica 2

• Ponedeljak 11.10 : radionica 3

• Petak 15.10 : radionica 4

• ponedeljak 18.10 : radionica 5

• četvrtak 21.10 : radionica 6

• Utorak 20.11 : lažni ispit

Radionice za 2. deo ispita će biti sprovedene u januaru 2022. godine, a radionice za 3. deo ispita će se sprovoditi u martu 2022. godine.

 

Radionice će se održavati ONLINE putem ZOOM-a. (90 min, 15 minuta pauze, 90 min). Predavanje će biti održano na engleskom jeziku.

Nakon svakog seta takođe ćete poneti virtuelni (lažni) ispit kako biste proverili stečeno znanje.

 

Predavač : Jean-Pierre Garitte, IIA Belgija. Žan Pjer Gerit ima 42-godišnju karijeru na polju međunarodnog korporativnog upravljanja, upravljanja rizicima i interne revizije. Više od 20 godina bio je direktor interne revizije u finansijskoj holding kompaniji J. van Breda iz Antverpena u Belgiji do juna 2010. Specijalista je za stratešku procenu funkcionisanja interne revizije i renoviranja funkcija interne revizije. Sprovodio je reviziju funkcionisanja funkcija interne revizije za ugovaranje entiteta kao što su IIA, Svetska banka, OECD i Evropska komisija. Žan Pjer je aktivan zagovornik i promoter značaja interne revizije sa zakonodavcima i interesnim udruženjima na evropskom nivou. On je takođe predsednik revizorske komisije u Međunarodnoj organizaciji za migracije i deluje kao savetnik nekoliko belgijskih i stranih institucija. Kao gostujući profesor, radi na nekoliko međunarodno priznatih univerziteta, gde obrazuje interne revizore i radi kao savetnik u upravnim odborima kompanija u nekoliko evropskih zemalja.

 

Radionice:

Učesnici će u radionicama razgovarati o temama CIA ispita i zajedno raditi na nekoliko test pitanja. Na kraju seta biće organizovan uzorak pregleda i biće razmotrena rešenja. Tokom celog perioda učesnicima će biti ponuđen predavač za savete i savete.

 

KOTIZACIJA:

Član Udruženja internih revizora IIA – Slovenački institut:

• za samo jedan individualni ispit: 150 EUR

• Za sva tri ispita: 400 EUR

 

Polaznici koji nisu članovi Udruženja internih revizora IIA – Slovenački institut:

• za samo jedan pojedinačni ispit: 250 EUR

• Za sva tri ispita: 600 EUR

Obuka i prateći materijal biće na engleskom jeziku

 

IIA ili Gleim udžbenici ili pretplata na mreži nisu uključeni.

Pošto ćemo se u slučaju prijava organizovati samo od najmanje 20 učesnika, molimo sve zainteresovane za prijave najkasnije do 1.10.2021. Ukoliko se prjavi manji broj zainteresovanih zadržavamo pravo da ne sprovedemo radionice.

 

PRIJAVLJIVANJE:

Webinar radionicu možete prijaviti klikom na ATTEND ili na dugme REGISTER. Prijave se prikupljaju dok se ne postavi upražnjeno mesto – broj mesta je ograničen. Molimo Vas da  potvrdite svoje učešće isključivo putem aplikacije Eventbrite klikom na gore navedeno dugme kase (uputstva možete pronaći OVDE).