Revidirani uslovi za upis i izlazak iz CIA programa – od 2.novembra 2020.

29.10.2020.

 

Pokretanjem revidiranog programa Praktičara interne revizije 2. novembra, uslovi za ulazak i izlazak iz CIA programa biće ažurirani tako da odražavaju nekoliko promena. Promene u programu primenljive su na sve koji se prijave za CIA program 2. novembra ili kasnije.

Uslovi za upis:

Novi uslovi za prijavu: Da bi mogli da se prijave za CIA program, kandidati moraju da imaju ili diplomu fakulteta ili  diplomu više škole, da imaju aktivno zvanje Ppraktičara interne revizije ili da poseduju pet godina iskustva u internoj  reviziji.

Zahtevi za izlaz:

Novi zahtevi za izlaz: Kandidati koji se prijave za program koristeći svoj aktivni sertifikat praktičara interne revizije, kao uslov za prijavu moraju da obezbede pet godina proverivog iskustva u internoj  reviziji ili ekvivalent.

 

Za  pomoć u razumevanju novih ažuriranja , pogledajte donju tabelu podobnosti.

CIA PROGRAM ENTRY AND EXIT REQUIREMENTS  
ENTRY REQUIREMENTS ​ ​EXIT REQUIREMENTS
​Education Valid Government Issued ID Character Reference ​3 Exams ​Experience
​Master’s Degree

(or equivalent)

​X ​X ​X ​1 year IA experience or equivalent No Change
​Bachelor’s Degree

(or equivalent)

​X ​X ​X ​2 years IA experience or equivalent No Change
​Active Internal Audit Practitioner designation holder ​X ​X ​X ​​5 years IA experience or equivalent NEW
​5 years Internal Audit Experience (or equivalent) ​X ​X ​X ​​

No Change

Od 2. novembra ove promene će se pojaviti na stranici CIA elgibility requirements page  Posetite ovu stranicu da biste bili upoznati o svim informacijama u vezi sa programom CIA.