Šest koraka do CIA sertifikacije

21.01.2019.

INOVIRANI CIA ispit važi od 1. januara 2019. godine

Kako je Certified Internal Auditor® (CIA®)  (Sertifikovani interni revizor (CIA®)) jedino globalno priznato zvanje za internu reviziju, sticanje ovog sertifikata je optimalan način da se pokažu znanja, veštine i kompetencije koje su potrebne za efektivno izvršavanje profesionalnih odgovornosti bilo koje interne revizije, bilo gde u svetu.

 

NOVI CIA programi, koji je za sada dostupan samo na engleskom jeziku, ažuriran je, prilagođen i do sada najbolje izbalansiran. Počev od juna 2019. godine spit će biti dostupan i na nekoliko drugih jezika. Početak primene novog CIA programa pravi je trenutak da se ponovo razmotri ceo program za sticanje prestižnog profesionalnog zvanja u internoj reviziji CIA.

 

Činjenica je da je sticanje profesionalnog kredibiliteta za internu reviziju kritičan korak koji treba da ukaže na razliku između vas i vaših kolega., koji će:

 • Povećati kredibilitet i poštovanje.
 • Izoštriti veštine i sposobnosti.
 • Povećati mogućnost za napredovanje i povećanja zarade.
 • Pokazati razumevanje i predanost.

 

Gde god da vas put navede, CIA ubrzava vaš uspeh kao kredibilnog i stručnog internog revizora. Uđite u društvo  koje čini više od 150.000 internih revizora sa zvanjem CIA, koji dolaze iz preko 170 zemalja, koji su uz svoje ime dodali ova tri slova, čime su ukazali na nemerljivu razliku između njih i drugih internih revizora.

Da počnemo.

Koraci ka sertifikaciji

 

Putovanje kroz CIA možete da prilagodite svom ritmu, bilo da svoj put završite u toku jedne ili četiri godina. Krenite na svoj put danas sledeći jednostavne korake i uputstva navdedena dalje u tekstu.

 

PREGLED sertifikacije

 

Pre nego što pristupite procesu podnošenja zahteva za sticanje zvanja CIA, važno je da pročitate informacije u ovom pregledu i korake ka sertifikaciji dalje u tekstu.

Nakon što proučite 6 koraka do CIA sertifikacije preuzmite dva važna programska dokumenta:

The Certification Candidate Handbook (Priručnik za sertifikaciju kandidata) (https://na.theiia.org/certification/Public%20Documents/Certification-Brochure.pdf) i Character Reference Form (Obrazac za reference o karakteru).

The Certification Candidate Handbook (Priručnik za sertifikaciju kandidata) može da služi kao korisna referenca za sticanje i održavanje vašeg sertifikata.

Da biste pristupili u CIA program, biće potrebno da imate Character Reference Form (Obrazac za reference o karakteru), jednu aktuelnu zvaničnu fotografiju i ID broj.

Kada jednom dobijete odobrenje za ulazak u program, imaćete četiri godine da uspešno završite sva tri dela CIA ispita. Od vas se na zahteva da polažete ispite po nekom zadatom redosledu.

 

 1. KREIRAJTE profil u CCMS

 

IIA’s Certification Candidate Management System (CCMS) ((Sistem za upravljanje sertifikacijom kandidata (CCMS)) je prijateljski korisnički sistem koji vam pomaže prilikom podnošenja zahteva, registracije i održavanja vaše sertifikacije i povezanih informacija, i istovremeno vas povezuje i informiše o programima sertifikacije kod IIA.

 

Dostavite informacije o sebi na http://theiia.mkt5790.com/Steps_to_CIA_Certification/?webSyncID=7594adda-d163-d20c-7c92-9ea7796035a6&sessionGUID=6545689e-e345-2ad6-2319-36c285e87362  kako biste pristupli linku CCMS (slika 1).

 

Kada se jednom nađete na početnoj CCMS stranici, pratite uputstva kako biste kreirali svoj profil ili preuzeli svoje CCMS podatke za pristup ili lozinku. Nakon što ste uneli sve potrebne informacije, bićete u mogućnosti da PODNESETE ZAHTEV za CIA program.

 

 1. PODNESITE ZAHTEV za CIA program

 

Nakon što ste uspešno uneli podatke na svom profilu u CCMS, pređite na sekciju “ “Complete a Form” (Ponunite obrazac), kako biste započeli proces prijave za CIA. Pomerite se niže na CIA porgram i kliknite na obrazac. Unesite potrebne informacije u obrazac.

 

 1. DOSTAVITE zahtevana dokumenta

 

Lica koja su podnela zahteve za CIA ispit imaju 90 dana od datuma podnošenja zahteva da dostave potrebna dokumenta radi pregleda i odobravanja. Ako ne dostavite potrebna dokumenta u roku od 90 dana, vaš zahtev više neće biti punovažan, niti će vam uplaćena naknada za podnošenje zahteva biti vraćena.

 

Pripremite i skenirajte pounjen Character Reference Form (Obrazac za reference o karakteru) i prihvatljivu formu važeće zvanične identifikacione fotografije koju je izadao nadležni državni organ (važeća vozačka dozvola, pasoš ili nacionalna identifikaciona karta. Dokumenta kojima je istekao rok važnosti neće biti prihvaćena). Sva dokumenta moraju biti skenirana i uneta putem Certification Document Upload Portal na način koji obezbeđuje da je fotografija jasna. U skadu sa tim dostavite odgovarajuću vrstu dokumenta.

 

Character Reference Form (Obrazac za reference o karakteru) i The Certification Candidate Handbook (Priručnik za sertifikaciju kandidata) možete preuzeti unosom svojih podataka na http://theiia.mkt5790.com/Steps_to_CIA_Certification/?webSyncID=7594adda-d163-d20c-7c92-9ea7796035a6&sessionGUID=6545689e-e345-2ad6-2319-36c285e87362kako biste pristupli linku CCMS (slika 1). Tim putem ćete dobiti i link za unos dokumenata na Portal.

Nećeti biti u mogućnosti da se registrujuju za polaganje ispita sve dok vaša dokumenta i zahtev ne budu odobreni.

 1. REGISTRUJTE se za ispit

 

Primićete obaveštenje od IIA koje obuhvata potpuna uputstva i link ka CCMS radi popune registracije za polaganje ispita. Primićete obaveštenje o  “Authorization to Test”  (Ovlašćenje za test) putem e- mejla u kojem vam se savetuje da oko zakazivanja ispita kontaktirate Pearson VUE. Između datuma prijema obaveštenja i datuma 48 časova od datuma kontakta Pearson VUE treba da prođe najmanje 48 časova.

 

 1. ZAKAŽITE ispit

 

CIA ispit dostupan je putem testiranja preko kompjutera, što vam dozvoljava da se testirate tokom cele godine na stotine lokacije širom sveta. Kandidati za CIA zvanje mogu da polažu ispite u bilo kojem autorizovanom Pearson VUE test centru širom sveta, nezavisno od toga da li isti postoji u vašoj zemlji ili u vašem gradu.

 

Vi možete pristupiti  Pearson VUE website da pronađete najbliži test centar i da zakažete ispit prateći uputstva na sajtu. Svim aktivnostima koje se odnose na zakazivanje i odlaganje ispita upravlja se neposredno od strane Pearson VUE.

 

Vaš zahtev i registracija MORAJU biti odobreni pre zakazivanja samog ispita.

 

Napomena: Pearson VUE test centar postoji u Beogradu. Adresa: Kraljice Natalije 23a, peti sprat, tel:

+381 11 361 3882

 

 1. PRISTUPITE ispitu

 

Od Pearson VUE primićete e mejl sa potvrdom o testu  “Confirmation to Test”  sa potpunim uputstvom o načinu polaganja ispita. Informacije pratite pažljivo i:

 • Stignite u test centar što ranije (najmanje 30 minuta)
 • Ponesite sa sobom potvrdu o zakazivanju ispita koju ste dobili od Pearson VUE
 • Pri čekiranju, pokažite svoju odgovarajuću ličnu identifikaciju (vaše ime na njoj mora u potpunosti da bude isto kao ono koje ste prijavili tokom procesa registracije za ispit, dokument o identifikaciji mora da bude važeći i u originalu.)

 

ORIGINALNE INFORMACIJE O CIA ISPITU POGLEDAJTE NA:

http://theiia.mkt5790.com/Steps_to_CIA_Certification/?webSyncID=7594adda-d163-d20c-7c92-9ea7796035a6&sessionGUID=6545689e-e345-2ad6-2319-36c285e87362

Slika 1: WEB STRANICA za pristup linku CCMS