Besplatna prijava za „CRMA“ u avgustu

19.07.2018.

Registraciona prijava bez plaćanja naknade tokom avgusta

 

Tokom meseca avgusta, IIA će se odreći naknade za registraciju za program polaganja za sticanje zvanja iz oblasti uveravanja u upravljanju rizicima (CRMA®). Kandidati mogu uštedeti 230 USD na naknadu za prijavu na program, ako se prijave u periodu od 1. do 31. avgusta.

 

Za više informacija posetite stranicu:

https://global.theiia.org/standards-guidance/topics/Pages/Risk-Resource-Exchange.aspx