Beta testiranje za poboljšani CRMA program

23.03.2021.

Beta testiranje za poboljšani CRMA program – aplikacija dostupna 1. aprila

 

Pozdravljamo aktivne nosioce CIA sertifikata, da budu među prvima koji će položiti novi CRMA ispit prijavom za CRMA beta test koji počinje 1. aprila.

Beta test je duža verzija uobičajenog ispita, sa odloženim bodovanjem. Beta test će biti ponuđen od 1. maja do 30. juna, pre zvaničnog pokretanja poboljšanog programa 1. oktobra. Podaci iz beta testa koriste se za ispitivanje održivosti različitih vrsta ispitnih pitanja.

Pojedinci zainteresovani za beta test imaće mogućnost pristupa besplatnoj aplikaciji za registraciju od 90 USD (u poređenju sa standardnim cenama od 445 USD za članove IIA i 580 USD za lica koja nisu članovi).

Da bi pripremio kandidate za novi ispit, IIA knjižara je objavila novi CRMA ispitni vodič za studije i praktična pitanja, drugo izdanje, sveobuhvatan pregledni materijal ažuriran