NOVO! „COSO“ Okvir za upravljanje rizikom organizacije

29.09.2017.

COSO Enterprise Risk Management Framework

 

 

“COSO” Upravljanje rizikom za organizacije – integracija sa strategijom i performansom fokusira se na izazove i očekivanja ERM-a u današnjem pejzažu i naglašava važnost uključivanja ERM-a u strateško planiranje, kao i uvođenje u celokupnu organizaciju. Ovaj novi dokument zasniva se na svom prethodniku, Enterprise Risk Management–Integrated Framework, jednom od najpopularnijih i najprimenjenijih okvira upravljanja rizicima u svetu.

 

 

Pročitajte više-link

Learn more about the new ERM.