• <p>LITERATURA ZA CIA ISPIT</p>
 • <p>TRENING NA ZAHTEV</p>
 • <p>DEVETA KONFERENCIJA UIRS, BEOGRAD 21-22 maj 2020.</p>
 • <p>VODIČI ZA PRIMENU<br />
ETIČKOG KODEKSA</p>
 1. LITERATURA ZA CIA ISPIT

 2. TRENING NA ZAHTEV

 3. DEVETA KONFERENCIJA UIRS, BEOGRAD 21-22 maj 2020.

 4. VODIČI ZA PRIMENU
  ETIČKOG KODEKSA

magazin

Novi broj IRmagazIN:

"RIZICI USKLAĐENOSTI POSLOVANJA"

 • korica

  VODIČ ZA PRAKSU – KOORDINACIJA I OSLANJANJE – Izrada mape uveravanja-“ON LINE” IZDANJE

 • korica

  GTAG VODIČ ZA PRAKSU – RIZICI I KONTROLE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA – „ON LINE“ IZDANJE

 • korica

  VODIČ ZA PRAKSU – REVIZORSKI IZVEŠTAJI – „ON LINE“ IZDANJE

 • korica

  Vodič za praksu-Upravljanje talentima- „on line“ izdanje

 • korica

  Globalni pogled na javni sektor: Nezavisni odbor za reviziju u organizacijama javnog sektora

 • korica

  ZBIRKA SMERNICE INTERNE REVIZIJE MOPP – STANOVIŠTA – MODELI (Novo 4. dopunjeno izdanje)

 • korica

  Interna revizija i prevare – „on line“ izdanje

 • korica

  Ocena organizacionog upravljanja u privatnom sektoru- „on line“ izdanje

 • korica

  Upravljanje kontinuitetom poslovanja- „on line“ izdanje

on-demand

IIA Training OnDemand