• <p>SEDMA KONFERENCIJA UIRS /  SEVENTH CONFERENCE OF THE IIA SERBIA</p>
 • <p>KURS: IZRADA REVIZORSKOG IZVEŠTAJA</p>
 • <p>TEME I PREDAVAČI<br />
7. Konferencija UIRS<br />
TOPICS AND SPEAKERS<br />
7th Conference-IIA Serbia</p>
 • <p>BESPLATNA PRIJAVA ZA CIA ISPIT U MAJU 2018.</p>
 1. SEDMA KONFERENCIJA UIRS / SEVENTH CONFERENCE OF THE IIA SERBIA

 2. KURS: IZRADA REVIZORSKOG IZVEŠTAJA

 3. TEME I PREDAVAČI
  7. Konferencija UIRS
  TOPICS AND SPEAKERS
  7th Conference-IIA Serbia

 4. BESPLATNA PRIJAVA ZA CIA ISPIT U MAJU 2018.

magazin

Novi broj IRmagazIN:

„JAVNI SEKTOR“

 • korica

  Globalni pogled na javni sektor: Nezavisni odbor za reviziju u organizacijama javnog sektora

 • korica

  ZBIRKA SMERNICE INTERNE REVIZIJE MOPP – STANOVIŠTA – MODELI (Rasprodato)

 • korica

  Interna revizija i prevare – „on line“ izdanje

 • korica

  Ocena organizacionog upravljanja u privatnom sektoru- „on line“ izdanje

 • korica

  Upravljanje kontinuitetom poslovanja- „on line“ izdanje