• <p>„CIA“ međunarodno priznat sertifikat</p>
 • <p>POSTANI ČLAN I PRIDRUŽI SE NAŠOJ MREŽI</p>
 • <p>DRUGA REGIONALNA KONFERENCIJA INTERNIH REVIZORA</p>
 • <p>Revizorska etika i poslovna etika kao predmet revizije</p>
 1. „CIA“ međunarodno priznat sertifikat

 2. POSTANI ČLAN I PRIDRUŽI SE NAŠOJ MREŽI

 3. DRUGA REGIONALNA KONFERENCIJA INTERNIH REVIZORA

 4. Revizorska etika i poslovna etika kao predmet revizije

magazin

Novi broj IRmagazIN:

„KOOPERATIVAN INTERNI REVIZOR“

 • korica

  Vodič za praksu-Upravljanje talentima- „on line“ izdanje

 • korica

  Globalni pogled na javni sektor: Nezavisni odbor za reviziju u organizacijama javnog sektora

 • korica

  ZBIRKA SMERNICE INTERNE REVIZIJE MOPP – STANOVIŠTA – MODELI (Novo 4. dopunjeno izdanje)

 • korica

  Interna revizija i prevare – „on line“ izdanje

 • korica

  Ocena organizacionog upravljanja u privatnom sektoru- „on line“ izdanje

 • korica

  Upravljanje kontinuitetom poslovanja- „on line“ izdanje