• <p>POSTANI ČLAN I PRIDRUŽI SE NAŠOJ MREŽI</p>
 • <p>TRENING NA ZAHTEV</p>
 • <p>IIA pojednostavljuje put ka imenovanju praktičara interne revizije</p>
 • <p>Program i plan stručnog usavršavanja u organizaciji UIRS za 2021. godinu</p>
 1. POSTANI ČLAN I PRIDRUŽI SE NAŠOJ MREŽI

 2. TRENING NA ZAHTEV

 3. IIA pojednostavljuje put ka imenovanju praktičara interne revizije

 4. Program i plan stručnog usavršavanja u organizaciji UIRS za 2021. godinu

magazin

Novi broj IRmagazIN:

"RIZICI USKLAĐENOSTI POSLOVANJA"

 • korica

  ZBIRKA SMERNICE INTERNE REVIZIJE MOPP – STANOVIŠTA – MODELI (Novo 5. dopunjeno štampano izdanje)-2020.

 • korica

  VODIČ ZA PRAKSU – REVIZIJA KULTURE – “ONLINE” IZDANJE

 • korica

  VODIČ ZA PRAKSU – KOORDINACIJA I OSLANJANJE – Izrada mape uveravanja-“ON LINE” IZDANJE

 • korica

  GTAG VODIČ ZA PRAKSU – RIZICI I KONTROLE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA – „ON LINE“ IZDANJE

 • korica

  VODIČ ZA PRAKSU – REVIZORSKI IZVEŠTAJI – „ON LINE“ IZDANJE

 • korica

  Vodič za praksu-Upravljanje talentima- „on line“ izdanje

 • korica

  Globalni pogled na javni sektor: Nezavisni odbor za reviziju u organizacijama javnog sektora

 • korica

  Interna revizija i prevare – „on line“ izdanje

 • korica

  Ocena organizacionog upravljanja u privatnom sektoru- „on line“ izdanje

 • korica

  Upravljanje kontinuitetom poslovanja- „on line“ izdanje

on-demand

IIA Training OnDemand