• <p>OSMA KONFERENCIJA UIRS<br />
16 -17 maj 2019.</p>
 • <p>KURS IT REVIZIJA</p>
 • <p>IR – aktivnost koja dodaje vrednost organizacijama javnog sektora</p>
 • <p>Popust za CIA ispit u martu 2019.</p>
 1. OSMA KONFERENCIJA UIRS
  16 -17 maj 2019.

 2. KURS IT REVIZIJA

 3. IR – aktivnost koja dodaje vrednost organizacijama javnog sektora

 4. Popust za CIA ispit u martu 2019.

magazin

Novi broj IRmagazIN:

„ŠTA (NI)JE INTERNA REVIZIJA“

 • korica

  GTAG VODIČ ZA PRAKSU – RIZICI I KONTROLE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA – „ON LINE“ IZDANJE

 • korica

  VODIČ ZA PRAKSU – REVIZORSKI IZVEŠTAJI – „ON LINE“ IZDANJE

 • korica

  Vodič za praksu-Upravljanje talentima- „on line“ izdanje

 • korica

  Globalni pogled na javni sektor: Nezavisni odbor za reviziju u organizacijama javnog sektora

 • korica

  ZBIRKA SMERNICE INTERNE REVIZIJE MOPP – STANOVIŠTA – MODELI (Novo 4. dopunjeno izdanje)

 • korica

  Interna revizija i prevare – „on line“ izdanje

 • korica

  Ocena organizacionog upravljanja u privatnom sektoru- „on line“ izdanje

 • korica

  Upravljanje kontinuitetom poslovanja- „on line“ izdanje