20.02.2019.

  O ovom kursu Ukoliko ste u svom napredovanju kroz poslove interne revizije došli do faze pisanja revizorskog izveštaja, ili […]

VIŠE INFORMACIJA

20.02.2019.

Poštovani, da bi ste videli sve informacije o Osmoj konferenciji UIRS, molimo da kliknete na sledeći link: https://uirs.rs/osma-konferencija/ Ovaj link […]

VIŠE INFORMACIJA

06.02.2019.

  O ovoj podijumskoj diskusiji Etički kodeks internih revizora navodi načela kojih interni revizori treba da se pridržavaju pri obavljanju […]

VIŠE INFORMACIJA

02.12.2018.

O ovom kursu Program ovog kursa nastao je kao rezultat analize naših iskustava sa prethodnih kurseva i ankete koju je […]

VIŠE INFORMACIJA

17.11.2018.

MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA UNIVERZITETA SINGIDUNUM     Pozivamo Vas da uzmete učešće u radu pete po redu međunarodne naučne konferencije […]

VIŠE INFORMACIJA

17.11.2018.

      PANEL RADIONICA: „KAKO NAS VIDI RUKOVODSTVO –  U OČIMA SUBJEKTA REVIZIJE“   Sekcija za kvalitet UIRS,  poziva članove […]

VIŠE INFORMACIJA

31.08.2018.

„Izazovi interne revizije, liderstvo, kultura i nezavisnost interne revizije“       Poštovane koleginice i kolege, Pozivamo Vas na Drugu […]

VIŠE INFORMACIJA

24.06.2018.

  O ovom kursu Jaka etička kultura je osnov dobrog korporativnog upravljanja. Etička kultura se kreira kroz stroge etičke programa […]

VIŠE INFORMACIJA

15.06.2018.

Tema okruglog stola: OCENA KVALITETA INTERNE REVIZIJE (Da li je aktivnost interne revizije usklađena sa Standardima?)     Učesnici skupa […]

VIŠE INFORMACIJA

29.12.2017.

„Sadašnji problemi-buduće šanse: analizirajte, razumite, unapredite“     Poštovane koleginice i kolege, Pozivamo Vas na Sedmu konferenciju internih revizora Srbije, […]

VIŠE INFORMACIJA